Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Κόλλημα ελατηρίων πιστονιού

Λόγοι, εξ' αιτίας των οποίων κολλούν τα ελατήρια του πιστονιού ενός κινητήρα τρακτερ :
  1. Μεγέθυνση του διάκενου των υποδοχών που υπάρχουν στο πιστόνι, στις οποίες εφαρμόζονται τα ελατήρια εξ' αιτίας της φθοράς του πιστονιού από υπερβολική χρήση.
  2. Απώλεια της ελαστικότητας των ελατηρίων λόγω φθοράς από τη χρήση για μεγάλη χρονική περίοδο.
  3. Πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες του υγρού ψύξεως στο χιτώνιο.
  4. Κακή καύση.
  5. Παλαιό λιπαντικό.
  6. Κακή ποιότητα πετρελαίου.
Κόλλημα ελατηρίων πιστονιού

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Γενικές πληροφορίες για το trakter-japan.blogspot.com

Πληροφορίες σχετικά με τα εργοστάσια κατασκευής τρακτέρ στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Την ασφαλή ταχύτητα που πρέπει να τηρείτε, την προσοχή που πρέπει να δίνετε κατά τον έλεγχο λειτουργικών εξαρτημάτων (επιθεώρηση τρακτέρ) ή κατά την οδήγηση τρακτέρ μπορείτε να βρείτε στο  trakter.


Λεζάντα του blog

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Μπεκ ή εγχυτήρας

Μπεκ : Έχει κυλινδρικό σχήμα, αποτελείται από τον κορμό, τη βελόνα, το ελατήριο και το ακροφύσιο.
Περιγραφή Μπεκ
Είναι το τελευταίο εξάρτημα του συστήματος τροφοδοσίας μιας πετρελαιομηχανής. Βρίσκεται στην κεφαλή του κυλίνδρου ενός κινητήρα τρακτερ. Σκοπός του είναι ο διασκορπισμός, η νεφοποίηση συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου μέσα στο χώρο καύσης σε ορισμένο χρόνο.
Σημεία τοποθέτησης μπεκ 
Δείγμα Μπεκ 
Η λειτουργία του είναι συνήθως υδραυλική. Το καύσιμο φθάνει από την αντλία τροφοδοσίας έχοντας αυξημένη πίεση (μεγαλύτερη δύναμη) με αποτέλεσμα να πιέζεται το ελατήριο και να σηκώνεται η βελόνα. Το πετρέλαιο περνάει, εξαιτίας της μικρότερης διατομής του ακροφυσίου και της μεγάλης διαφοράς πιέσεως διαχέεται υπό μορφή σταγονιδίων (ψεκάζεται) στο χώρο καύσης.