Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ισχύς και ιπποδύναμη

Συχνά διαβάζουμε ότι η ισχύς του κινητήρα ενός τρακτέρ είναι 150 ή 220 ίπποι. Σύμφωνα με τον ορισμό, ισχύς ενός κινητήρα είναι το έργο που αποδίδει σε ορισμένο χρόνο. Δηλαδή εάν ο χρόνος που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί ένα έργο είναι μεγάλος, η ισχύς που απορροφάται είναι μικρή ή και το αντίστροφο. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα ο μηχανικός ίππος είναι συνδεδεμένος με την συντόμευση HP που αντιστοιχεί στο έργο που πραγματοποιείται από 550 ft-lb σε ένα δευτερόλεπτο (1 HP = 550 ft-lb /sec). Στο μετρικό σύστημα δηλώνεται ως PS και εκφράζει έργο 75 kp-m που αντιστοιχεί σε ένα δευτερόλεπτο. (1 PS= 75 kp-m/ sec). Η σχέση μεταξύ τους είναι : 1 HP = 1,01387 PS.

Η ισχύς του κινητήρα ενός τρακτερ δεν μπορεί να μετρηθεί στο χωράφι γιατί οι συνθήκες (έδαφος, θερμοκρασία, υγρασία αέρα, κλπ) συνεχώς μεταβάλλονται. Έτσι οι μετρήσεις γίνονται σε εργαστήρια με ειδικά δυναμόμετρα πέδης (μηχανικά, υδραυλικά ηλεκτρικά και με δινορεύματα). Για να μετρηθεί η ισχύς συνδέεται ο κινητήρας με το σφόνδυλο του στο σύστημα πέδησης. Κατά τη δοκιμή αυξάνονται σταδιακά οι στροφές του κινητήρα με συνέπεια να αυξάνεται η ισχύς του, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το φορτίο του με το μηχανισμό πέδησης.  Η αύξηση των στροφών και του φορτίου του κινητήρα συνεχίζεται μέχρι να ισορροπήσει η ισχύς του κινητήρα και το φορτίο. Στο σημείο αυτό παρατηρείται η μέγιστη ισχύς του κινητήρα. Οι ενδείξεις του συστήματος πέδησης που σημειώνονται στο αντίστοιχο όργανο μετατρέπονται σε ισχύ με απλούς υπολογισμούς. Η ισχύς αυτή είναι γνωστή ως ισχύς στο σφόνδυλο.

Για τη μέτρηση της ισχύος του ο κινητήρας του τρακτέρ με το σφόνδυλο του συνδέεται στο σύστημα πέδησης ενώ λείπει το σύστημα μετάδοσης της κίνησης που απορροφά σημαντικό μέρος της ιπποδύναμης του. Έτσι λοιπόν όταν μετρούμε την ισχύ του και ο κινητήρας φέρει όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα που χρειάζονται για τη λειτουργία του (αντλία νερού, φίλτρο αέρα, ανεμιστήρας, σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, κ.λ.π) αναφέρουμε ότι αυτή είναι η πραγματική καθαρή ισχύς στο σφόνδυλο. Αυτός ο τρόπος μέτρησης είναι ευρύτερα γνωστός ως Γερμανικός βιομηχανικός Κανόνας.
Όταν μετρούμε την ισχύ του και ο κινητήρας δεν φέρει όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα τότε η ισχύς του είναι μεγαλύτερη. Αυτός ο τρόπος μέτρησης εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή ισχύς αυτή είναι γνωστή ως μικτή ισχύς στο σφόνδυλο.

Η ισχύς στο σφόνδυλο δεν έχει καμία πρακτική σημασία για τον γεωργό, εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η ισχύς στους κινητήριους μηχανισμούς μέσω των οποίων παρέχει έργο. Έτσι διακρίνουμε :

Την ισχύ στην έλξη, είναι η ιπποδύναμη που διαθέτει το τρακτέρ στο σημείο έλξης και επηρεάζεται από το βάρος του, την κατάσταση των τροχών, την ταχύτητα κίνησης και την κατάσταση της επιφάνειας του εδάφους. Η ισχύς αυτή είναι ένα ουσιαστικό κριτήριο για την εκτίμηση των γεωργικών ελκυστήρων.

Την ισχύ στο δυναμοδότη (pto), είναι η ιπποδύναμη που διαθέτει το τρακτέρ στο δυναμοδότη για τη κίνηση των διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων (φρέζες, χορτοκοπτικές, κλπ). Η ισχύς αυτή έχει πρακτική εφαρμογή και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των γεωργικών ελκυστήρων.

Την ισχύ στη τροχαλία, είναι η ιπποδύναμη που διαθέτει το τρακτέρ στη τροχαλία για τη κίνηση γεωργικών μηχανημάτων που λειτουργούν σε στάση (σφυρόμυλος, ανυψωτήρας ρεύματος αέρα, κλπ) και αυτή η ισχύς αποτελεί κριτήριο για την εκτίμηση και επιλογή ενός τρακτέρ.  
 

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Είδη κινητήρων και συστήματα τροφοδοσίας

Όπως έχουμε αναφέρει τα τρακτέρ έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσεως, οι οποίοι διαχωρίζονται :
Α) ανάλογα με το κύκλο λειτουργίας τους, σε δίχρονους και τετράχρονους.
Β) ανάλογα με το μέσο ψύξης τους, σε υδρόψυκτους και αερόψυκτους.
Γ) ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιούν, σε πετρελαιοκινητήρες, βενζινοκινητήρες και κινητήρες υγραερίου. 
Όσον αφορά την ανάφλεξη του καυσίμου.
Στους βενζινοκινητήρες η ανάμιξη αέρα και βενζίνης γίνεται έξω από το κύλινδρο, στον αναμικτήρα και την πολλαπλή εισαγωγή. Μέσα στο κύλινδρο δημιουργείται μερική υποπίεση κατά το χρόνο της εισαγωγής αναγκάζοντας το αεριοποιημένο μίγμα να καταλάβει το χώρο πάνω από το πιστόνι. Η ανάφλεξη του μίγματος γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού σπινθήρα από το μπουζί που είναι τοποθετημένο στη κορυφή του κυλίνδρου.
Στους πετρελαιοκινητήρες η ανάμιξη αέρα και πετρελαίου γίνεται μέσα στο κύλινδρο, κατά το χρόνο της εισαγωγής ο χώρος του κυλίνδρου πάνω από το πιστόνι γεμίζει με καθαρό αέρα ο οποίος στη συνέχεια συμπιέζεται. Κατά το χρόνο της συμπίεσης και καθώς το πιστόνι πλησιάζει στο άνω οριακό σημείο ψεκάζεται το πετρέλαιο σε λεπτά σταγονίδια μέσα στο κύλινδρο και αναμιγνύεται με τον αέρα. Η υψηλή θερμοκρασία του συμπιεσμένου αέρα αναφλέγει το πετρέλαιο τη στιγμή που ψεκάζεται.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Τα τμήματα (διαίρεση)

Κάθε τρακτέρ αποτελείται από :

 1. Το κορμό (το σασί), είναι παρόμοιο με του αυτοκινήτου κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, πάνω του στηρίζονται ο κινητήρας, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, οι μηχανισμοί οδήγησης και πέδησης, το ντεπόζιτο, τα φανάρια, το κάθισμα, η καμπίνα, κλπ. 
 2. Το κινητήρα, ο οποίος είναι εσωτερικής καύσεως  που μετατρέπει τη πίεση που αυξάνεται μέσα στο κύλινδρο από τη καύση του πετρελαίου σε περιστροφικό έργο στο σφόνδυλο (βολάν). Τα επιμέρους τμήματα του είναι :

 • Το σύστημα παραγωγής και μετατροπής της κίνησης.
 • Το σύστημα εισαγωγής αέρα και εξαγωγής καυσαερίων.
 • Το σύστημα λειτουργίας των βαλβίδων.
 • Το σύστημα καυσίμου.
 • Το σύστημα λιπάνσεως.
 • Το ηλεκτρικό σύστημα.
      3. Τους μηχανισμούς οδήγησης, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στο χειριστή να οδηγεί το  
           τρακτερ όπως επιθυμεί. Κατά τη σχεδίαση δίνεται σημασία στην άνεση του χειριστή  
           (προσιτή απόσταση καθίσματος τιμονιού, αναπαυτικό κάθισμα, εργονομικά χειριστήρια).
      4. Τους μηχανισμούς πέδησης, οι οποίοι διευκολύνουν το χειριστή τόσο για την 
           ακινητοποίηση του τρακτέρ όσο και για την πραγματοποίηση στροφών, χρησιμοποιώντας 
           ανάλογα το δεξί ή το αριστερό φρένο.  
      5.  Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Σ’ αυτό περιέχονται ο συμπλέκτης, το σασμάν, το 
           διαφορικό. Δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να συνδέει και να αποσυνδέει το κινητήρα από 
           τα μέσα πρόωσης και από άλλους κινητήριους μηχανισμούς χωρίς να διακόπτεται η 
           λειτουργία του.

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Η αποστολή του

Πάνω στο τρακτέρ στηρίζεται η εκμηχάνιση της γεωργικής εργασίας, πρόκειται για μια εστία δύναμης που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές εργασίες είτε μετακινείται είτε είναι σταματημένο.


Όταν κινείται μπορεί :

 1. Να έλκει ένα μηχάνημα π.χ μια καρότσα.
 2. Να έλκει και να μεταδίδει μέσω του δυναμοδότη (pto) κίνηση σε μια χορτοδετική ή καλαμποκοσυλλεκτική μηχανή.
 3. Να έλκει και να σηκώνει ένα μηχάνημα κατά την εργασία του π.χ άροτρο ή σβάρνα.
 4. Να έλκει, να σηκώνει και να μεταδίδει ταυτόχρονα τη δύναμη του σε μηχανήματα, μέσω του δυναμοδότη (pto) πχ.  φρέζα.
 5. Να σηκώνει και να κατεβάζει ένα μηχάνημα ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τη λειτουργία του,  πχ. Μηχανικά φτυάρια, πιρούνια, τσάπες ή κουβάδες, τόσο στο μπροστινό όσο και στο οπίσθιο μέρος.   

Όταν είναι σταματημένος μπορεί :

Να μεταδίδει τη δύναμη του σε κάποιο μηχάνημα πχ. μια αντλία άντλησης νερού

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πρώτη αλλαγή λαδιών μετά την παραλαβή του τρακτέρ από την εταιρία μας μετά από 80-100 ώρες λειτουργίας
Α. Service αλλαγή λαδιών (SAE 20-50). Φίλτρο αέρα, λαδιού, πετρελαίου κάθε 80-100  ώρες λειτουργίας ή μία φορά το χρόνο.
Β. Σασμάν - Υδραυλικά ATF υδραυλικό, αλλαγή κάθε 250 ώρες 10άρι υδραυλικό.

Πριν από κάθε χρήση.
 1. Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.
 2. Έλεγχος στάθμης ψυγείου.
 3. Έλεγχος στάθμης λαδιού σασμάν – υδραυλικού.
 4. Έλεγχος και καθαρισμός (φύσημα) φίλτρου αέρα & της μπροστινής όψης του ψυγείου !
 5. Το καπό πρέπει να είναι πάντα κλειστό και σφραγισμένο κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
 6. Γενικός οπτικός έλεγχος για διαρροές, για ομαλή λειτουργία διαφορικών κλπ.
 7. Πριν την εκκίνηση κάνουμε πάντα προθέρμανση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 • Ταχύτητες αλλάζουμε πάντα σε στάση και ποτέ εν κινήσει. Το μηχάνημα ξεκινάει με όλες τις ταχύτητες.
 • Φρεζάρουμε μόνο με αργό.
www.krekis.com