Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Μέθοδοι οργώματος

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τους καλλιεργητές είναι πως θα πρέπει να οργωθεί το χωράφι με τη χρήση του τρακτέρ. Με κριτήρια λοιπόν, αφενός μεν την αποφυγή των περιττών μετακινήσεων με σκοπό την οικονομία στα καύσιμα και αφετέρου την συντήρηση του εδάφους επιλέγουμε μια από τις παρακάτω μεθόδους οργώματος του χωραφιού.
Α) Κατά ορθογώνιες λωρίδες
Β) Περιφερειακό όργωμα
Γ) Από το κέντρο στην περιφέρεια
Δ) Όργωμα σε χωράφια με ακανόνιστο σχήμα
Χρήσιμο είναι οι μέθοδοι να εναλλάσσονται για να διατηρούμε την επιφάνεια του χωραφιού ίσια.
 
Α) Κατά ορθογώνιες λωρίδες     
Με τον τρόπο αυτό κάνουμε μια καλή πλατειά αυλακιά παράλληλα προς το σύνορο του χωραφιού και σε απόσταση από το σύνορο περίπου όση το μισό του συνολικού μήκος που έχουν το τρακτερ και το άροτρο μαζί, για να στρίβουμε με ευκολία (παράλληλα με το σύμβολο Κ= Κεφαλάρια). Ύστερα οργώνουμε ακολουθώντας την αρίθμηση και την κατεύθυνση όπως αποτυπώνεται με τα βέλη που φαίνονται στη παρακάτω εικόνα και τελειώνουμε όπως αρχίσαμε οργώνοντας τα Κεφαλάρια.
όργωμα κατά ορθογώνιες λωρίδες
όργωμα κατά ορθογώνιες λωρίδες
Β) Περιφερειακό όργωμα
Ξεκινάμε το όργωμα περιμετρικά από τις άκρες του χωραφιού και τελειώνουμε στο κέντρο (σχ.1). Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι γωνίες δεν οργώνονται σωστά. Πολλές φορές σηκώνουμε το άροτρο στις γωνίες (σχ.2) και τις γραμμές αυτές τις οργώνουμε τελευταίες. Φρόνιμο είναι αυτή η μέθοδος να εναλλάσσεται με την επόμενη (από το κέντρο στην περιφέρεια) για να μην σχηματίζονται άγονες λεκάνες στο κέντρο του χωραφιού.

Περιφερειακό όργωμα
Περιφερειακό όργωμα
Γ) Από το κέντρο στην περιφέρεια
Από την προηγούμενη μέθοδο εντοπίσαμε το κέντρο του χωραφιού, οργώνουμε λοιπόν τη γραμμή που περιέχει το κέντρο σαν σημείο της και είναι παράλληλη στις δύο πλευρές ανασηκώνοντας το άροτρο στο ακαλλιέργητο έδαφος κάνουμε στροφή 360ο στις γωνίες.  Στο τέλος οργώνουμε τα κεφαλάρια του χωραφιού. Πρόκειται για πολύ καλή μέθοδο οργώματος όμως έχει αρκετές νεκρές διαδρομές καθιστώντας το δαπανηρό.  
Όργωμα από το κέντρο στην περιφέρεια
Όργωμα από το κέντρο στην περιφέρεια