Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Υνάροτρο


Πρόκειται ίσως για το πιο αξιόλογο γεωργικό εργαλείο και όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευση χρησιμοποιείται προσδεδεμένο σ' ένα τρακτέρ για να οργωθεί ένα χωράφι. Δηλαδή να κομματιάσει, να αναποδογυρίσει το έδαφος, να σκεπάσει τα φυτικά υπολείμματα και να καταπολεμήσει τα ζιζάνια.
Το υνάροτρο έχει τρείς πλευρές, το υνί, την ευθυντηρία (επίπεδες επιφάνειες) και τον αναστρεπτήρα (καμπυλωτή επιφάνεια).


Αποτελείται από :


α) την τριγωνική βάση, πρόκειται για τριγωνικό πλαίσιο που βρίσκεται στο κέντρο του σώματος και συνδέει όλα τα τμήματα μεταξύ τους. Δίνει το σφηνοειδές σχήμα του αρότρου, το πλάτος της τριγωνικής βάσης εξαρτάται από τον αριθμό των υνίων και τις συνθήκες εργασίας.
τριγωνική βάση
 τριγωνική βάση αρότρου

β) το υνί, το οποίο κόβει το έδαφος σε ζώνες (λουρίδες) το χαλαρώνει και μερικώς το ανυψώνει, τα υνιά φτιάχνονται σε αρκετά σχήματα για να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας. 
υνί
 υνί αρότρου
γ) τον αναστρεπτήρα, ο οποίος κομματιάζει και αναποδογυρίσει το έδαφος που έκοψε το υνί.Το μεγαλύτερο κομμάτιασμα γίνεται στο χαμηλότερο τμήμα του, ενώ το μεγαλύτερο αναποδογύρισμα του εδάφους γίνεται στο ψηλότερο τμήμα του.
αναστρεπτήρας
 αναστρεπτήρας αρότρου
δ) την ευθυντηρία, είναι μακρόστενη μεταλλική λεπίδα που στηρίζεται στην τριγωνική βάση του αρότρου, σκοπός της είναι να αυξάνει τη σταθερότητα κίνησης του αρότρου για να κινείται αυτό σε ευθεία πίσω από το τρακτέρ. Το μήκος της ποικίλει από 24-50 εκ., εξαρτάται από τις συνθήκες εργασίας (είδος εδάφους) και την κατασκευή του αρότρου.
ευθυντηρία αρότρου
 ευθυντηρία αρότρου
 ε) τη βάση του αρότρου, η οποία ενώνει το σώμα του με το πλαίσιο. 
Έχουμε 4 τύπους
  • Με βίδα ή πείρο ασφάλειας
  • Με καστάνια ασφάλειας
  • Με αυτόματη υδραυλική επαναφορά
  • Με αυτόματη μηχανική  επαναφορά
βάση του αρότρου
βάση αρότρου
στ) το πλαίσιο του αρότρου, είναι η σπονδυλική στήλη του, σ’ αυτό ενώνεται η  βάση του αρότρου. Για να μην εμποδίζεται η εργασία του αρότρου από το μεγάλο όγκο των φυτικών υπολειμμάτων που παραμένουν στο χωράφι, πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία : α) στην κατακόρυφη απόσταση ανάμεσα στη κόψη του υνίου και στο πλαίσιο, ώστε να είναι αρκετά μεγάλη, β) στην απόσταση μεταξύ της μύτης του προηγούμενου και της μύτης του επόμενου υνίου, γ) στη διαγώνια απόσταση μεταξύ των υνίων και δ) στο πλάτος των βάσεων του αρότρου
πλαίσιο του αρότρου
πλαίσιο του αρότρου
ζ) ο τροχός ελέγχου βάθους του οργώματος, για να οργώνουμε στο επιθυμητό βάθος σε περιοχές που υπάρχουν απότομες διακυμάνσεις του εδάφους 
τροχός ελέγχου βάθους