Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Μηχανικός μηχανισμός οδήγησης (σύστημα διεύθυνσης)


Οι μηχανισμοί οδήγησης των τρακτέρ στις μέρες μας είναι : μηχανικοί ή υδραυλικοί.

Οι μηχανικοί, χρησιμοποιούνται κυρίως στα μικρά τρακτέρ (τρακτεράκια). Το τιμόνι συνδέεται με την μία άκρη του άξονα. Η άλλη άκρη βρίσκεται στην πυξίδα οδήγησης. Μέσα στην πυξίδα οδήγησης υπάρχουν ο ατέρμονας κοχλίας σε μόνιμη εμπλοκή μ’ ένα τροχίσκο (ράουλο). Ο ατέρμονας κοχλίας είναι συνδεδεμένος με τον άξονα διεύθυνσης ενώ ο τροχίσκος (ράουλο) με τον άξονα του βραχίονα διεύθυνσης. Ο  άξονας διεύθυνσης βρίσκεται και προφυλάσσεται μέσα στη κολώνα και στηρίζεται με δύο ρουλεμάν μέσα στην πυξίδα η οποία έχει λιπαντικό για να λιπαίνει τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της. Όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι γυρίζει ο άξονας και ο ατέρμονας κοχλίας, μέσω του τροχίσκου περιστρέφεται και ο βραχίονας διεύθυνσης. Η κίνηση αυτή μεταδίδεται από τον βραχίονα διεύθυνσης με μπάρες στα ακραξόνια. 
Μηχανικός μηχανισμός οδήγησης
Μηχανικός μηχανισμός οδήγησης