Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

Κατεργασία εδάφους – Στόχοι - Εργαλεία

Με το τρακτέρ συνδέοντας :

Υπεδαφοκαλλιεργητές, Ελαφρούς καλλιεργητές, οδοντωτές σβάρνες, Υνιοφόρα και δισκοφόρα άροτρα, φρέζες πετυχαίνουμε την κατεργασία εδάφους για τους κάτωθι λόγους

Βελτίωση εδαφικών ιδιοτήτων

- ικανότητα απορρόφησης και αποθήκευσης νερού

- αερισμός

- χαλάρωση αντίστασης στη διείσδυση

- αύξηση θερμοκρασίας

- μείωση υγρασίας

- ενσωμάτωση λιπασμάτων ή φυτικών υπολειμμάτων

Προετοιμασία σποροκλίνης

- κατάλληλη δομή

- καλή επαφή σπόρου-εδάφους

- επαρκής αερισμός

- επαρκές νερό

- κατάλληλη θερμοκρασία

Διαμόρφωση επιφάνειας αγρού

- ισοπέδωση σε μικρές κλίσεις

- δημιουργία αναχωμάτων / αναβαθμίδων

- δημιουργία αυλακιών ή σαμαριών

Καταπολέμηση παρασίτων (ζιζανίων, εντόμων, μυκήτων)

Βασική εδαφοκατεργασία

Στόχοι:

Καταστροφή ζιζανίων

Χειρισμός υπολειμμάτων προηγούμενης καλλιέργειας

Αποθήκευση νερού βροχοπτώσεων

Διευκόλυνση ανάπτυξης ριζικού συστήματος

Θέρμανση εδάφους

Εργαλεία:


Υνιοφόρα άροτρα

Δισκοφόρα άροτρα

Καλλιεργητές

Δευτερεύουσα ή επιφανειακή κατεργασία

Κύριος στόχος:

Σχηματισμός σποροκλίνης

Εργαλεία:

Σβάρνες (οδοντωτές, δισκοσβάρνες κτλ.)

Ελαφρείς καλλιεργητές

Περιστρεφόμενα σκαπτικά (φρέζες)

Συνδυασμοί των παραπάνω

τρακτέρ
τρακτέρ LS

άροτρο
άροτρο

καλλιεργητής
καλλιεργητής


Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Ποιο τρακτέρ να αγοράσω

Ποιο τρακτέρ να αγοράσω

Σε μια γεωργική εκμετάλλευση το τρακτέρ χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικού είδους εργασίες. Πέρα από το τύπο και την ιπποδύναμη, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες :

-Το είδος και το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης.

-Το είδος του εδάφους και η τοπογραφία του αγρού.

-Η ανάγκη αγοράς ενός ή περισσοτέρων τρακτέρ.

-Η οικονομική δυνατότητα του αγοραστή.

-Η αμοιβή που καταβάλλεται από τρίτους για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών.

-Οι κλιματολογικές συνθήκες.

-Τα χαρακτηριστικά των γεωργικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.


Τρακτέρ LS
Τρακτέρ LS

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Γεωργικά Μηχανήματα

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του εδάφους για σπορά (π.χ άροτρα, φρέζες, καλλιεργητές, κλπ) και μετά το φύτρωμα των φυτών (σκαλιστήρια, μηχανήματα συγκομιδής – ψεκασμού – τεμαχισμού – κλαδέματος – μεταφοράς, κλπ) ονομάζονται γεωργικά μηχανήματα, όσα από αυτά δεν είναι αυτοκινούμενα, συνήθως παρέλκονται σε τρακτέρ. Τα μηχανήματα αυτά συνδράμουν στη βελτίωση της απόδοσης του έργου του γεωργού.
Ιστορικά, ο άνθρωπος ανακάλυψε ότι το ανακάτεμα του εδάφους πριν από τη σπορά βελτίωνε τις συνθήκες για το φύτρωμα του σπόρου και την ανάπτυξη των φυτών. Πρώτοι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αναμόχλευαν το έδαφος μ’ ένα μυτερό κλαδί δένδρου. Το κλαδί αυτό εξελίχθηκε σε άροτρο Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το άροτρο, τηυ κατασκευή του απέδιδαν στον ελευσίνιο Τριπτόλεμο με την υπόδειξη της θεάς Δήμητρας

άροτρο
άροτρο

αυλακωτήρας
αυλακωτήρας

πατατοφυτευτής - βολβοφυτευτής
πατατοφυτευτής - βολβοφυτευτής
 
ψεκαστικό
ψεκαστικό
 

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Φορτωτής – Κουβάς

Αρχικά κατασκευάστηκαν για το φόρτωμα της κοπριάς, σήμερα όμως χρησιμοποιούνται για πολλές δουλειές όπως το φόρτωμα αμμοχάλικου, χώματος δεμάτων χόρτων και άλλων υλικών.

Οι περισσότεροι φορτωτές τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος του τρακτέρ επειδή ο χειριστής ελέγχει την εργασία με μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια. Όλοι σχεδόν οι φορτωτές λειτουργούν με το υδραυλικό σύστημα του τρακτέρ.

Οι μπροστινοί φορτωτές αυξάνουν το βάρος του τρακτέρ με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται περισσότερο και να βυθίζονται οι τροχοί στο έδαφος, σ’ αυτή την περίπτωση η λύση είναι να έχει το τρακτέρ υδραυλικό τιμόνι για να διευκολύνεται η οδήγηση και ο χειριστής κουράζεται λιγότερο.

Τρακτέρ με Φορτωτή – Κουβά
Τρακτέρ με Φορτωτή – Κουβά

Φορτωτής – Κουβάς
Φορτωτής – ΚουβάςΤρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Φρένα τρακτέρ (Μηχανισμοί Πεδήσεως)

Πρόκειται για μηχανισμούς τριβής που χρησιμοποιούνται στα τρακτέρ για να μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε θερμότητα και την αποβάλλουν στην ατμόσφαιρα.

Χρησιμότητα

1. Να μειώνουμε τη ταχύτητα

2. Να σταματάμε μόνιμα ή πρόσκαιρα

3. Να σταματάμε απότομα σε περίπτωση ανάγκης

4. Να ακινητοποιούμε τον ένα από τους δύο τροχούς, για να διευκολυνθούμε στις στροφές.

Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση του τρακτέρ διακρίνονται σε : α) Φρένα με σιαγόνες & β) Φρένα με δίσκους.

Ανάλογα με τον τρόπο που εφαρμόζεται για τη μετάδοση της δυνάμεως στις τριβόμενες επιφάνειες διακρίνονται σε :

α) Μηχανικά συστήματα

β) Υδραυλικά συστήματα και

γ) Συστήματα με υδραυλική ισχύ.

Φρένα με σιαγόνες

Αποτελούνται από ένα τύμπανο που γυρνάει μαζί με το τροχό. Μέσα στο τύμπανο υπάρχουν δύο σιαγόνες με το ένα άκρο τους στερεωμένο με πείρο πάνω στο σταθερό δίσκο του πίσω άξονα για να μπορούν να περιστραφούν γύρω από τον πείρο. Τα άλλα δύο άκρα τους με τη βοήθεια ελατηρίου που ονομάζεται επανατακτικό, διατηρούνται σε επαφή με το μηχανισμό που τις ανοίγει. Η εξωτερική επιφάνεια των σιαγόνων επενδύεται με φερμουϊτ, όπως και του δίσκου του συμπλέκτη και απέχει ελάχιστα από την εσωτερική επιφάνεια του τυμπάνου, χωρίς να εφάπτεται σ’ αυτήν.

Στο μηχανικό σύστημα πεδήσεως, όταν ο χειριστής πιέσει το ποδομοχλό ή τραβήξει χειρόφρενο, η δύναμη του μεταβιβάζεται μηχανικά στο έκκεντρο το οποίο είναι σε επαφή με τα ελεύθερα άκρα των σιαγόνων και τις αναγκάζει να ανοίξουν. Με τον τρόπο αυτό οι επιφάνειες που έχουν επένδυση πιέζουν με μεγάλη δύναμη στην εσωτερική επιφάνεια του τυμπάνου και το ακινητοποιούν.

Μηχανικό σύστημα φρένων με σιαγόνες
Μηχανικό σύστημα φρένων με σιαγόνες

Στο υδραυλικό σύστημα πεδήσεως, όταν ο χειριστής πιέσει το ποδομοχλό μεταδίδει τη δύναμη στις σιαγόνες μέσω υγρού που υπάρχει σε δίκτυο σωληνώσεων που συνδέουν τα σημεία αυτά. Το κύριο μέρος είναι δύο κύλινδροι (αντλία φρένων), μέσα στους οποίους κινούνται δύο έμβολα. Οι κύλινδροι αυτοί συνδέονται με τους ποδομοχλούς των φρένων και με τους κυλίνδρους των πίσω τροχών, όλοι οι κύλινδροι και οι σωληνώσεις είναι γεμάτοι υγρό.

Υδραυλικό σύστημα φρένων με σιαγόνες
Υδραυλικό σύστημα φρένων με σιαγόνες

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Κιβώτιο ταχυτήτων CVT για τρακτέρ (συνεχώς μεταβλητή μετάδοση)

Κιβώτιο ταχυτήτων CVT (συνεχώς μεταβλητή μετάδοση)

Η τελευταία τάση στις μεταδόσεις τρακτέρ ήταν η μετάβαση στις μεταδόσεις CVT. Τα Συστήματα αυτά ήταν εδώ και μερικά χρόνια σε πολλά μοτοποδήλατα, σκούτερ, αυτοκίνητα γκολφ και οχήματα κοινής ωφελείας χρησιμοποιούν μια απλή μετάδοση κίνησης CVT. Τα γρανάζια του τρακτέρ χρησιμοποιούν έναν υδραυλικό κινητήρα για την παροχή μίας άμεσης και οπίσθιας εγκατάστασης και στη συνέχεια ενός μηχανικού συστήματος μετάδοσης κίνησης για την απόδοση και την απαιτούμενη παροχή ισχύος.

Σε ελκυστήρες μεγαλύτερης ιπποδύναμης, τα κιβώτια έχουν γίνει εξαιρετικά περίπλοκα (σκεφτείτε ένα κιβώτιο ταχυτήτων 24 ταχυτήτων!) Και πολύ ακριβά. Η μετάδοση CVT είναι λιγότερο περίπλοκη και επιτρέπει τη μετάδοση ώστε να ταιριάζει εύκολα με την ισχύ του κινητήρα όπως απαιτείται.

Χωρίς προκαθορισμένες ταχύτητες, οι στροφές του κινητήρα μπορούν να ποικίλουν για να καλύψουν την απαιτούμενη ισχύ, ενώ η ταχύτητα προς τα εμπρός μπορεί να παραμείνει σταθερή. Αυτό διευκολύνει την οδήγηση και μπορεί να καταστήσει πιο αποδοτική την κατανάλωση καυσίμου.

Η μετάδοση CVT παρέχει επίσης μια λειτουργία "αυτόματης διακοπής". Όταν ο κινητήρας επιστρέψει στο ουδέτερο, το κιβώτιο είναι ασφαλισμένο. Δεν θα υπάρξει κύλιση ή κίνηση μέχρι να μετακινηθεί ο μοχλός χειρισμού και το σύστημα επιστρέφει στη θετική κίνηση εμπρός ή πίσω. Με αυτό τον τρόπο, η CVT μπορεί να δείξει κάποια καλά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Ενώ είναι καλά εδραιωμένο στην αγορά γεωργικών προϊόντων, η μετάδοση CVT δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως στον τομέα των υπηρεσιών εδάφους. Υπάρχουν τώρα περίπου 40 και 50 μοντέλα διαθέσιμα, τα οποία δεν είναι ακόμη δελεαστικά για ορισμένους πελάτες. Στο μέλλον είναι πιθανό να δούμε περισσότερα μοντέλα CVT διαθέσιμα.

Συμπέρασμα

Τα νεότερα συστήματα CVT δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά μπορούν να προσφέρουν έναν πραγματικό συνδυασμό των καλύτερων χαρακτηριστικών των άλλων συστημάτων, της μεταβλητής ταχύτητας και της άμεσης και οπίσθιας κίνησης του HST και της μηχανικής απόδοσης του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

Όλα εξαρτώνται από την εφαρμογή και την κατάστασή σας. λάβετε μια επίδειξη κάθε τύπου συστήματος μετάδοσης, ώστε να μπορείτε να δείτε μόνοι σας πώς μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας


Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

Υδροστατικό κιβώτιο (HST) τρακτέρ

Υδροστατικά κιβώτια (HST) τρακτέρ

Τα υδροστατικά κιβώτια έχουν παραμείνει εδώ και πολύ καιρό και έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των ετών ώστε να είναι πολύ πιο αποδοτικά και οικονομικά. Το βασικό πλεονέκτημα μιας μετάδοσης HST ήταν πάντα η οδήγηση χωρίς μοχλούς, χωρίς συμπλέκτες ή γρανάζια για αλλαγή, απλά πιέστε το πεντάλ και πηγαίνετε!

Είναι το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για τρακτέρ και όταν ο χειριστής δεν είναι έμπειρος ή το τρακτέρ χρησιμοποιείται από πολλούς η μετάδοση HST μπορεί να είναι μια πραγματική ευλογία.

Υδροστατικό κιβώτιο (HST)
Υδροστατικό κιβώτιο (HST)

Πλεονεκτήματα Υδροστατικών κιβωτίων


Τα HSTs είναι δημοφιλή για την κοπή χόρτου και οι εκδόσεις αυτόματου γκαζιού κάνουν τη γενική οδήγηση μια χαρά. Εάν έχετε πολλούς ή λιγότερο έμπειρους οδηγούς τρακτέρ, είναι μια προφανής επιλογή.

Μειονεκτήματα

Απαιτείται σταθερή ταχύτητα προς τα εμπρός κατά τη χρήση ενός ψεκαστήρα.


Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Χειροκίνητο Σύστημα μεταδόσης τρακτέρ-ρεβέρσα

Σασμάν – ταχύτητες - ρεβέρσα

τρακτέρ με χειροκίνητο σύστημα μετάδοσης
τρακτέρ με χειροκίνητο σύστημα μετάδοσης

Τα τρακτέρ αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής για πολλούς γεωργούς - αγρότες. Πρόκειται για μηχανήματα που επιβαρύνονται με: φόρτωση ρυμουλκούμενων, ρυμουλκούμενων ρυμουλκών, φορτίων ανατροπής, χορτοκοπτικών και τροφοδοτικών εξαρτημάτων, όπως αεριστήρες και ψεκαστήρες.

Από την εφεύρεση του σύγχρονου τρακτέρ (από τον Sir Harry Ferguson στη δεκαετία του 1930), υπάρχουν φυσικά πολλές αλλαγές στο μέγεθος, την ισχύ και την άνεση ενός τρακτέρ. Εάν συγκρίνετε το παλιό κάθισμα από χαλύβδινο έλασμα με ένα ελατήριο φύλλων, στο μοντέρνο κάθισμα ανάρτησης, ενδεχομένως μια κλιματιζόμενη καμπίνα, των σημερινών μηχανών, είναι εύκολο να δείτε πόσο έχουν εξελιχθεί τα τρακτέρ

Μία από τις σημαντικές αλλαγές υπήρξε στα συστήματα μετάδοσης που είναι διαθέσιμα σε ένα σύγχρονο τρακτέρ και η επιλογή που αντιμετωπίζει ο αγοραστής κατά την αγορά ενός μηχανήματος. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τον ισχύοντα τρόπο μετάδοσης και προσπαθούμε να αποδείξουμε τα οφέλη.

Χειροκίνητη μεταδόση


Το αρχικό σύστημα κίνησης στηρίχθηκε στη λειτουργία συμπλέκτη για την αλλαγή γραναζιών, εμβέλειας και ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της μονάδας μετάδοσης κίνησης με χρήση ενός συμπλέκτη 2 σταδίων, όπου η πλήρης κατάθλιψη σταμάτησε όλους τους μηχανισμούς κίνησης και η μερική συμπίεση απεμπλοκή μόνο του κιβωτίου ταχυτήτων.

Οι σημερινοί κινητήριοι μοχλοί είναι ανεξάρτητοι, καταργώντας την ανάγκη για συμπλέκτη δύο σταδίων

Αρχικά, οι μοχλοί των ταχυτήτων ήταν τοποθετημένοι μεταξύ των ποδιών του χειριστή, πάνω στο κιβώτιο ταχυτήτων (εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα αυτοκίνητο). Υπήρχαν δύο μοχλοί, ένας για τα γρανάζια και ένας δεύτερος μοχλός που άλλαξε τις σειρές, επιτρέποντας μια ευρεία διάδοση των προς τα εμπρός στροφών και την πλήρη ισχύ του κινητήρα. Υπήρχε ξεχωριστή ταχύτητα αντίστροφης κίνησης ακριβώς όπως σ’ ένα αυτοκίνητο.

Οι μοχλοί αλλαγής ταχυτήτων μετακινήθηκαν είτε στην πλευρική κονσόλα είτε στη στήλη του τιμονιού, καθιστώντας την πολύ πιο δύσκολη. Η μετακίνηση των μοχλών, καθώς και οι εξελίξεις στο σχεδιασμό των καμπίνων για να φτιάξουν ένα επίπεδο πάτωμα, επέτρεψαν την εύκολη πρόσβαση που θεωρούμε δεδομένη σήμερα.

Μετατόπιση: Σήμερα, δεν υπάρχει ξεχωριστή ταχύτητα αντιστροφής.

Αντ 'αυτού, έχουμε έναν εμπρόσθιο και αντίστροφο μοχλό, ο οποίος επιτρέπει την αλλαγή κατεύθυνσης (ρεβέρσα- power shuttle – power shift) χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε το γρανάζι στο τρακτέρ. Έτσι, αν έχουμε δώδεκα ταχύτητες, έχουμε δώδεκα εμπρός και δώδεκα ταχύτητες αντίστροφες!

Τα βασικά μηχανικά κιβώτια του σήμερα απαιτούν ακόμη λειτουργία συμπλέκτη για να αλλάξουν κατεύθυνση στο μοχλό αλλαγής ταχυτήτων και να αλλάξουν ταχύτητα. Οι πιο προηγμένες εκδόσεις αυτού του τύπου έχουν ένα υδραυλικά λειτουργούμενο μπροστινό και πίσω μοχλό, ο οποίος επιτρέπει αλλαγή κατεύθυνσης χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη. Η προσθήκη ενός ελέγχου εμπλοκής προόδου επιτρέπει πλέον στον οδηγό να ρυθμίσει την ταχύτητα με την οποία αντιδρά ο ελκυστήρας, επιτρέποντάς του να οδηγεί χωρίς να χρησιμοποιεί το συμπλέκτη καθόλου.


Λεβιές Ρεβέρσας
Λεβιές Ρεβέρσας

Ευφυής μετάδοση

Τα πιο πρόσφατα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων επιτρέπουν τώρα στον οδηγό να αλλάζει ταχύτητες και να αλλάζει κατεύθυνση, χωρίς να χρησιμοποιεί το συμπλέκτη. Μια ηλεκτρονική αλλαγή ταχυτήτων επιτυγχάνεται με το πάτημα ενός κουμπιού επάνω ή κάτω στον άξονα οδοντωτών τροχών, ενώ η κίνηση προς τα εμπρός επιλέγεται με τη χρήση μοχλού αλλαγής ταχυτήτων (συνήθως δίπλα στο τιμόνι). Η μόνη φορά που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο συμπλέκτης είναι να επιλέξετε το εύρος στροφών που θα λειτουργήσει ο ελκυστήρας.

Έτσι, από επιχειρησιακή άποψη, το σύγχρονο χειροκίνητο κιβώτιο έχει προχωρήσει πολύ. Κοντά στη λειτουργία χωρίς συμπλέκτη και τις ημιαυτόματες αλλαγές ταχυτήτων επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει τη σωστή ταχύτητα και απόδοση εξόδου για να ταιριάζει με την εργασία.Πλεονεκτήματα


Το απλό χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων παρέχει χρόνια αξιόπιστης εξυπηρέτησης και πάντα θα είναι η επιλογή χαμηλότερης τιμής.


Η Ευφυής μετάδοση παρέχει σταθερή ταχύτητα προς τα εμπρός και αυτό είναι κρίσιμο για τον ακριβή ψεκασμό, τις εφαρμογές λιπασμάτων και φυσικά το βασικό έργο συντήρησης του χλοοτάπητα. θα δώσει λειτουργία σχεδόν χωρίς συμπλέκτη, απρόσκοπτη αλλαγή ταχυτήτων και ομαλότερη οδήγηση.

Ευφυής μετάδοση
Ευφυής μετάδοση