Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Τρόποι φύτευσης οπορωφόρων δένδρων

Οι πιο συνήθεις τρόποι φύτευσης οπωρώνων σε πεδινές εκτάσεις είναι :  σε τετράγωνα, σε ρόμβους και σε ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Σε εδάφη με μεγάλες κλίσεις προκείμενου να προστατευτούν από τη διάβρωση εκτός από την  τακτοποίηση του εδάφους σε αναβαθμίδες – πεζούλια για τη φύτευση των δένδρων χρησιμοποιούμε το τρόπο κατά ισοϋψείς καμπύλες.

Σε τετράγωνα : τα δένδρα φυτεύονται στις κορυφές του τετραγώνου σε ίσες αποστάσεις, με τον τρόπο αυτό διευκολυνόμαστε στην εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών όμως δεν εκμεταλλευόμαστε τελείως το χώρο. 
φύτευση δένδρων σε τετράγωνα


Σε ρόμβους : με τον τρόπο αυτό τα δένδρα φυτεύονται στις κορυφές ενός ρόμβου, έτσι εκμεταλλευόμαστε καλύτερα το χώρο. Με αυτή τη διάταξη φυτεύουμε 15% πιο πολλά δένδρα από ότι σε τετράγωνα. 
φύτευση σε ρόμβους


Σε ορθογώνια παραλληλόγραμμα :  τον τρόπο αυτό εφαρμόζουμε στους βιομηχανικούς οπωρώνες. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών είναι αρκετά μεγάλη, επιτρέποντας έτσι τη διέλευση τρακτέρ ή άλλα μηχανικά μέσα που είναι απαραίτητα για τη καλλιέργεια (κλάδεμα, ψεκασμός, συγκομιδή καρπών).  
φύτευση σε ορθογώνια παραλληλόγραμμα
Σε ισοϋψείς καμπύλες : εφαρμόζεται σε εδάφη με κλίση, σε λόφους, με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η διάβρωση του εδάφους και απορροφάται καλύτερα το νερό της βροχής.