Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Αλλαγή λαδιών

Η περιοδική αντικατάσταση των λιπαντικών ενός κινητήρα τρακτέρ επιβάλλεται εάν θέλουμε να πετύχουμε την όσο το δυνατό καλύτερη λίπανση του. Ο λόγος της αλλαγής των λιπαντικών, είναι επειδή λερώνεται κατά τη λειτουργία του κινητήρα κάτω από κανονικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μικραίνει η διάρκεια ζωής του κινητήρα. Εδώ σημειώνουμε ότι οι ξένες ύλες που λερώνουν ένα λάδι υψηλής ποιότητας δημιουργούν περισσότερα προβλήματα στη λειτουργία μιας μηχανής από ότι ένα λάδι κακής ποιότητας. Με ποιους τρόπους όμως ρυπαίνεται το λάδι ενός κινητήρα ;
Α) από ξένα σωματίδια.
Η σκόνη της ατμόσφαιρας θεωρείται η κυριότερη πηγή ξένων σωματιδίων τα οποία μπαίνουν στη μηχανή με τον αέρα που εισέρχεται για τη καύση του πετρελαίου. Άλλα ξένα σωματίδια είναι : α) Η αιθάλη που είναι παρεπόμενη της ατελούς καύσης του πετρελαίου και β) τα ρινίσματα που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά του κινητήρα. Όλα τα προαναφερθέντα μαζί με το νερό σχηματίζουν λάσπη. Τα ρινίσματα επισπεύδουν τη φθορά καταστρέφουν τα έδρανα, ενώ η αιθάλη καθιστά το λάδι πυκνό δυσκολεύοντας τη λίπανση. Στις μέρες μας η ρύπανση του λαδιού αντιμετωπίζεται με τη χρήση προσθέτων όπως είναι τα αντιτριβικά, τα απορρυπαντικά και τα διαλυτικά, έτσι περιορίζεται η τριβή, οι χειριστές μπορούν να συνδράμουν στην προστασία του κινητήρα μέσω της προληπτικής συντήρησης (αντικατάσταση φίλτρων : αέρα, λαδιού & αλλαγή λαδιών κατά τακτά χρονικά διαστήματα)
δείγμα κινητήρα με ρύπανση από ξένα σωματίδια
δείγμα κινητήρα με ρύπανση από ξένα σωματίδια
Β) από το νερό
Για κάθε ένα λίτρο καυσίμου που καταναλώνει ένας κινητήρας παράγει περισσότερο από ένα λίτρο νερό. Το νερό αυτό δεν είναι σε μορφή υδρατμών όταν ο κινητήρας είναι κρύος (>65ο C), ή όταν ο καιρός είναι κρύος συμπυκνώνεται στα τοιχώματα των κυλίνδρων και ικανό μέρος καταλήγει στην ελαιολεκάνη (κάρτερ). Η ύπαρξη του συντελεί στην επιτάχυνση της φθοράς επειδή σκουριάζουν οι εσωτερικές επιφάνειες. Η φθορά είναι 8 φορές μεγαλύτερη όταν ο κινητήρας λειτουργεί στους 40ο C από ότι στους 70ο C. Το νερό μαζί με το λάδι εάν παγώσει θα έχει συνέπεια το φράξιμο των φίλτρων και των αγωγών. Η λάσπη που στεγνώνει εμποδίζει τη λειτουργία των εξαρτημάτων της μηχανής και η σκουριά που δημιουργείται ρυπαίνει το λάδι πιο πολύ. Για να διατηρείται ο κινητήρας καθαρός και να αποφεύγεται η δημιουργία λάσπης, κατά τη κατασκευή των λιπαντικών προστίθενται αντισκωρικά, απορρυπαντικά, αποσυνθετικά.
Οι χειριστές να συμβάλουν στην αποτροπή ζημιάς με τους κάτωθι τρόπους :
 • Με την προθέρμανση των κινητήρων,
 • Δίνοντας προσοχή στη θερμοκρασία που λειτουργεί να είναι η κανονική,
 • Με τη τοποθέτηση σωστού θερμοστάτη ώστε να θερμαίνεται γρήγορα και όταν λειτουργεί να διατηρείται κανονική,
 • Ελέγχοντας συνέχεια τη θερμοκρασία του κινητήρα,
 • Όταν κάνουμε αλλαγή λαδιών, το άδειασμα του υπάρχοντος να γίνεται με ζεστή μηχανή


Γ) από το αντιψυκτικό 
Η ορθή συντήρηση του συστήματος ψύξεως προφυλάσσει το λάδι από την οξείδωση, επειδή το αντιψυκτικό αποδυναμώνει τα πρόσθετα του λαδιού με συνέπεια να μην προφυλάσσουν το κινητήρα. Εξαιτίας της οξείδωσης διακρίνονται επικαθήσεις βερνικιού στα έδρανα στα πιστόνια, λάσπη στο Κάρτερ, σκουριά στις βαλβίδες.
Δ) από το πετρέλαιο (καύσιμο)
Στους πετρελαιοκινητήρες απώλεια (διαρροή) πετρελαίου α) από σπασμένες μεμβράνες της βοηθητικής αντλίας και β) από χαλασμένη τσιμούχα του άξονα της αντλίας. Όταν η ρύπανση του λαδιού του Κάρτερ είναι μεγάλη, σύντομη είναι και η ζωή των πιστονιών, των κουζινέτων και των υπολοίπων εδράνων του κινητήρα. Το άκαφτο πετρέλαιο αναμιγνύεται με το λάδι του Κάρτερ και δημιουργεί ανθρακώματα και ρητίνες στις επιφάνειες των πιστονιών στη συνέχεια κολλούν τα ελατήρια με αποτέλεσμα να πέφτει η απόδοση του κινητήρα. Τα αντιοξειδωτικά που έχουν προστεθεί στα σύγχρονα λάδια αναστέλλουν τις ρητίνες, ενώ τα απορρυπαντικά απομακρύνουν τα ανθρακώματα, τις ρητίνες από τα ελατήρια μέχρι να τα αντικαταστήσουμε. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα λάδια του κάρτερ από τη μόλυνση :
 • Να μη κάνουμε υπερβολική χρήση του αποπνυκτήρα των εξαερωτήρων
 • Να μην λειτουργούμε το κινητήρα που παρουσιάζει διακοπές.
 • Να αποφεύγουμε τη λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων με λίγες στροφές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Να διορθώνουμε τον εξαερωτήρα όταν υπερχειλίζει.
 • Να διατηρούμε σε καλή κατάσταση το σύστημα καυσίμου στους πετρελαιοκινητήρες
 • Να προθερμαίνουμε τον κινητήρα.
 • Να χρησιμοποιούμε καθαρά πετρέλαια.
Ε) από υπερθέρμανση
Η υπερθέρμανση ενός κινητήρα συνήθως οφείλεται :
Α) στο κακό χρονισμό του
Β) στο προβληματικό σύστημα ψύξης,
Γ) στο πολύ μεγάλο φορτίο
Το λάδι του κινητήρα αρχίζει να διασπάται σε θερμοκρασία πάνω από 85ο, μάλιστα για κάθε 10ο  πάνω από το όριο αυτό ο ρυθμός διάσπασης 2πλασιάζεται. Τα αντιοξειδωτικά που προστίθενται προστατεύουν το λάδι από τη διάσπαση του. Εμείς μπορούμε να προφυλάξουμε τον κινητήρα από την υπερθέρμανση για να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, κάνοντας τα εξής :
 1. Ελέγχουμε περιοδικά το χρονισμό του.
 2. Χρησιμοποιούμε καύσιμα υψηλής ποιότητας.
 3. Ελέγχουμε συχνά τη θερμοκρασία του. 
ΣΤ) από οξείδωση 
Όσο πιο πολλές ώρες χρησιμοποιούμε τον κινητήρα, τόσο περισσότερο το λάδι  αλλοιώνεται. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί το λάδι κυκλοφορεί, διασκορπίζεται και έρχεται σε επαφή με τον αέρα σε ψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να οξειδώνεται. Εξαιτίας αυτής της αλλοίωσης παράγονται οξέα και ασφαλτικά προϊόντα τα οποία μαζί με τους ρύπους του πετρελαίου συνδράμουν στο σχηματισμό λάσπης κυρίως όταν ο κινητήρας δουλεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στη συνέχεια δημιουργούνται ανθρακώματα μέσα στο χώρο καύσης, ένα τμήμα των οποίων πέφτει στο Κάρτερ. Απόρροια όλων των πιο πάνω είναι η επιδείνωση της ποιότητας του λαδιού, η διάβρωση των εδράνων, η δημιουργία ρητινών που κάθονται πάνω στα πιστόνια και σε άλλες ζεστές επιφάνειες. Εμείς μπορούμε να προφυλάξουμε τον κινητήρα χρησιμοποιώντας λάδια υψηλής ποιότητας με περισσότερα πρόσθετα & αντιοξειδωτικά προϊόντα.    Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Προέλευση – Δημιουργία λιπαντικών

Έχουμε αναφερθεί κατά κόρον στις προηγούμενες δημοσιεύσεις στις προδιαγραφές και τις ιδιότητες των λιπαντικών που υφίστανται στις μέρες, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις υψηλές απαιτήσεις της λειτουργίας των κινητήρων των τρακτέρ. Ποια είναι όμως η προέλευση αυτών των λιπαντικών ;  Πως δημιουργούνται ; Προέρχονται από τη κλασματική απόσταξη του ορυκτού πετρελαίου όπως αυτή αποτυπώνεται στη παρακάτω εικόνα. Με την απόσταξη ξεχωρίζουν τα παράγωγα του πετρελαίου, έτσι από το πάνω μέρος της αποστάξεως αφαιρούνται τα αέρια, μετά τα ελαφρά αποστάγματα όπως η βενζίνη, η κηροζίνη, τα ελαφρά καύσιμα έλαια και τα καύσιμα των πετρελαιοκινητήρων. Τα βαριά καύσιμα και το βασικό υλικό των λιπαντικών αφαιρούνται στο χαμηλότερο τμήμα της στήλης αποστάξεως. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποσταχθούν ακόμη υπό κενό σε θερμοκρασία 400ο – 420ο C, προκειμένου να παραχθούν καύσιμα λάδια, λάδια λιπάνσεως, μετά από συνεχείς  αποστάξεις απομακρύνεται το κερί, τα θείο και άλλα υλικά. Κατόπιν αναμιγνύονται με πρόσθετα (διάφορες χημικές ενώσεις) για να αποκτήσουν το κατάλληλο ιξώδες και τις ιδιότητες για να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
κλασματική απόσταξη του ορυκτού πετρελαίου
κλασματική απόσταξη του ορυκτού πετρελαίου