Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Γρασάρισμα


Σε πολλά σημεία του τρακτέρ υπάρχουν γρασαδοράκια για να λιπαίνονται οι άξονες και οι τριβείς. Για τη σωστή λίπανση των σημείων αυτών πρέπει να ακολουθούμε τα κάτωθι :

  1. Επιλέγουμε γράσο πολλαπλής χρήσεως επειδή είναι αποτελεσματικό στις περισσότερες χρήσεις.
  2. Πρέπει να το έχουμε αποθηκευμένο σε καθαρό δοχείο.
  3. Καθαρίζουμε τα γρασαδοράκια από παλιά γράσα και τυχόν ακαθαρσίες προτού εφαρμόσουμε το πιστόλι λίπανσης.
  4. Το στόμιο του πιστολιού πρέπει να συγκρατείται στην ίδια ευθεία με το γρασαδοράκι και ταυτόχρονα να πιέζουμε το χειρομοχλό του πιστολιού, το απομακρύνουμε με μια πλάγια κίνηση.
  5. Τα σημεία λίπανσης με γρασαδοράκι δεν χρειάζονται υπερβολική λίπανση γιατί πολλές φορές το επιπλέον γράσο πέφτει σε ιμάντες ή  άλλες επιφάνειες και προκαλεί ζημιές.
  6. Δεν πρέπει να πιέζουμε υπερβολικά με το πιστόλι σε σημεία που υπάρχουν τσιμούχες επειδή μπορεί να σπάσουν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκρατήσουν το γράσο και να εισχωρούν βρωμιές και υγρασία.
  7. Όταν κάνει πολύ κρύο το γρασάρισμα πρέπει να γίνεται όσο είναι ζεστό το μηχάνημα γιατί οι τριβείς δέχονται το γράσο ευκολότερα.
  8. Φρόνιμο είναι επίσης να λιπαίνουμε τα σημεία τριβής όπου δεν υπάρχουν γρασαδοράκια με λιπαντικά σπρέι.