Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Λειτουργία των βαλβίδων

Οι βαλβίδες της κεφαλής του κινητήρα ενός τρακτέρ με τη βοήθεια ελατηρίων συγκρατούνται σταθερά  κλείνουν και ανοίγουν την είσοδο και έξοδο του κυλίνδρου. Για τη  λειτουργίας τους σε μηχανές με τις βαλβίδες επικεφαλής συμβάλουν : το ωστήριο, η ωστική ράβδος, το κοκοράκι & το έκκεντρο που βρίσκεται σ’ ένα άξονα που καλείται εκκεντροφόρος, όταν οι βαλβίδες είναι στο πλευρό λείπουν η ωστική ράβδος και το κοκοράκι. 
Τα ελατήρια των βαλβίδων έχουν σπειροειδές σχήμα και μπορεί να είναι διπλά ή μονά. Αυτά από τη μια άκρη τους στηρίζονται στη κεφαλή και από την άλλη άκρη στους δίσκους τους.
ελατήρια των βαλβίδων
ελατήρια των βαλβίδων
ελατήριο των βαλβίδων με το δίσκο
ελατήριο των βαλβίδων με το δίσκο
Τα ωστήρια των βαλβίδων σε συνεργασία με τα έκκεντρα μετατρέπουν τη περιστροφική κίνηση του εκκεντροφόρου σε  παλινδρομική. Κάθε ένα από τα ωστήρια λειτουργεί όπως ένα μικρό πιστόνι που κινείται σε έναν οδηγό που υπάρχει στο κύλινδρο.   Τα ωστήρια κατά τη κατασκευή του υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία (σκλήρυνση & λείανση) για να μειώνονται οι τριβές στο ελάχιστο.  Σε κάποιους κινητήρες για να μειώνονται οι τριβές υπάρχει μικρός τροχός στο τμήμα του ωστηρίου προς το έκκεντρο. Σε πολλούς από τους σύγχρονους κινητήρες τα ωστήρια είναι υδραυλικά, δηλαδή έχουν υδραυλικό μηχανισμό πιστονιού και βαλβίδας αντεπιστροφής που λειτουργεί με πίεση λαδιού. Έτσι η ύπαρξη διάκενου ανάμεσα στη βαλβίδα και στο κοκοράκι δεν είναι απαραίτητη και οι βαλβίδες λειτουργούν αθόρυβα δίχως να απαιτείται ρύθμιση τους.  

Η ωστική ράβδος, είναι ένας λεπτός σωλήνας από χάλυβα ο οποίος λειτουργεί σαν προέκταση του ωστηρίου και μεταφέρει τη κίνηση του εκκεντροφόρου στο κοκοράκι της βαλβίδας. 


Τα κοκοράκια είναι μικροί χαλύβδινοι μοχλοί που βρίσκονται πάνω σε ένα κοίλο άξονα (φλογέρα), στο ένα άκρο υπάρχει μια βίδα για να ρυθμίζεται το διάκενο που πρέπει να υφίσταται για να εξουδετερώνονται οι διαστολές, στο άλλο άκρο υπάρχει ένα πλήκτρο το οποίο πιέζει το πάνω μέρος της βαλβίδας την κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει. Όλος ο μηχανισμός λιπαίνεται με τη κυκλοφορία του λαδιού του κινητήρα μέσα από τις τρύπες που υπάρχουν στη φλογέρα.   
κοκοράκια
κοκοράκια
κοίλος άξονας + κοκοράκια
κοίλος άξονα (φλογέρα)
κοίλος άξονας (φλογέρα) όπου φαίνονται οι τρύπες λίπανσης


Οδηγοί βαλβίδων : Είναι οι χώροι μέσα στους οποίους κινούνται οι βαλβίδες, έχουν κυλινδρικό σχήμα και είναι τμήμα της κεφαλής του κινητήρα. Ο οδηγός της βαλβίδας εξασφαλίζει τη σωστή κίνηση της απορροφά τη θερμότητα που παράγεται, διευκολύνοντας τη ψύξη της βαλβίδας. Η σωστή λίπανση του οδηγού μειώνει τις τριβές ανάμεσα σ’ αυτόν και στο στέλεχος της βαλβίδας.

 κάτω όψη οδηγού βαλβίδας
κάτω όψη οδηγού βαλβίδας
κάτω όψη οδηγού βαλβίδας
πάνω όψη οδηγού βαλβίδας
πάνω όψη οδηγού βαλβίδας
  

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Βαλβίδες της κεφαλής του κινητήρα

Οι 4χρονοι κινητήρες τρακτέρ έχουν σε κάθε κύλινδρό τους βαλβίδες. Οι βαλβίδες που κλείνουν την είσοδο του κυλίνδρου λέγονται βαλβίδες εισαγωγής, ενώ αυτές που κλείνουν την έξοδο βαλβίδες εξαγωγής. Η κεφαλή της βαλβίδας έχει πλευρική επιφάνεια ή επιφάνεια εδράσεως με κλίση 30ο ή 45ο και κολουροκωνικό σχήμα. Κατά συνέπεια και η επιφάνεια της κεφαλής πάνω στην οποία τοποθετείται η κεφαλή της βαλβίδας είναι και εκείνη κολουροκωνική με κλίση ίση με της βαλβίδας. Με τις επιφάνειες αυτές της κεφαλής και της έδρας της επιτυγχάνεται το στεγανό κλείσιμο της θυρίδας του κυλίνδρου.  Το μέγεθος της κεφαλής της βαλβίδας εξαρτάται από τον αριθμό των βαλβίδων που έχει κάθε κύλινδρος και από το μέγεθος του κυλίνδρου. Οι δύο βαλβίδες (εισαγωγής & εξαγωγής) είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και μπορεί να έχουν κεφαλή ίδιου μεγέθους, συνήθως η βαλβίδα εισαγωγής κατασκευάζεται με μεγαλύτερη κεφαλή για να διευκολύνεται η είσοδος του καυσίμου ή του αέρα στους κυλίνδρους. Σε κάποιους κινητήρες οι έδρες των βαλβίδων αποτελούν ανεξάρτητα τμήματα τα οποία αλλάζονται  όταν φθείρονται, στους πιο πολλούς κινητήρες οι έδρες των βαλβίδων σχηματίζονται με κατάλληλη επεξεργασία πάνω στη κεφαλή του κινητήρα. Η σωστή επαφή της βαλβίδας εκτός από τη στεγανότητα του θαλάμου καύσεως εξασφαλίζει και τη ψύξη της βαλβίδας. Από τη κεφαλή της βαλβίδας, οι έδρες δέχονται μεγάλα ποσά θερμότητας τα οποία μεταφέρουν στην κεφαλή του κινητήρα για να μην καταστρέφονται οι βαλβίδες από υπερθέρμανση. Το στέλεχος της βαλβίδας εφαρμόζει τέλεια στον οδηγό της βαλβίδας μετά από ειδική επεξεργασία για να εξασφαλιστεί η καλή κίνηση της και η απόλυτη περιφεριακή επαφή βαλβίδας και έδρας. Στην πάνω άκρη η βαλβίδα έχει μια περιφερειακή εγκοπή όπου με 2 ημικωνικές ασφάλειες στηρίζεται ο δίσκος που συγκρατεί το ελατήριο.
Η ενημέρωση σας είναι μια προσφορά της https://www.krekis.gr/
Βαλβίδες κεφαλής του κινητήρα