Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Λάδια σασμάν & διαφορικού (γραναζιών – οδοντωτών τροχών)

Σ’ αυτή την ομάδα περιέχονται τα λάδια που λιπαίνουν το σασμάν (κιβώτιο ταχυτήτων), το διαφορικό και τη πυξίδα του συστήματος διεύθυνσης ενός τρακτέρ. Αυτά τα λάδια για να είναι αποτελεσματικά οφείλουν να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

 • Να αντέχουν στη διάβρωση
 • Να αντέχουν στις μεγάλες πιέσεις
 • Να αντέχουν στην οξείδωση
 • Να μην δημιουργούν αφρό
 • Να έχουν υψηλό δείκτη ιξώδους ώστε να λιπαίνουν σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
 • Το σημείο ροής να είναι πολύ χαμηλό, ώστε να λιπαίνουν ικανοποιητικά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
 • Να διατηρούν τη ρευστότητα τους σε χαμηλές θερμοκρασίες ώστε να καλύπτουν τα κινούμενα μέρη

Διακρίνονται εύκολα με κριτήριο τον αριθμό SAE,  ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τα λάδια του κινητήρα π.χ SAE 75, 80, 90 έως 250. Στις μέρες μας αρκετοί κατασκευαστές προτείνουν λάδια πολλαπλού βαθμού π.χ SAE 75/80, SAE 80/90. Η πλειοψηφία των κατασκευαστών συνιστά τη χρησιμοποίηση λαδιών κινητήρα και στο σασμάν.
Δείγμα δοχείου λαδιών σασμάν
Δείγμα δοχείου λαδιών σασμάν
 

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Κριτήρια επιλογής Λαδιού κινητήρα

Το λάδι της μηχανής είναι μείγμα υδρογονανθράκων οι οποίοι προέρχονται από το ορυκτό πετρέλαιο μέσω της κλασματικής αποστάξεως. Συνήθως αγοράζουμε λάδια γνωστής εταιρίας, ως κριτήρια για τη προμήθεια ενός λαδιού που θα λιπαίνει ικανοποιητικά τα μέρη ενός κινητήρα τρακτέρ μπορεί να θεωρηθούν τα ακόλουθα :

 • Η προστασία με τη δημιουργία λιπαντικής μεμβράνης στις επιφάνειες των εξαρτημάτων που κινούνται.
 • Η αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.
 • Η αντοχή στη διάβρωση και στην οξείδωση.
 • Η μη δημιουργία λάσπης.
 • Η προστασία των ελατηρίων των πιστονιών από το κόλλημα.
 • Η διατήρηση ικανοποιητικής ροής και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Η μη δημιουργία αφρού και η μη διάσπαση του από υπερβολική και μακροχρόνια χρήση. 
Η εταιρία μηχανικών αυτοκινήτων των ΗΠΑ (Society of Automobile Engineers - SAE) είναι αυτή που επισημοποίησε το SAE. Το SAE είναι το ιξώδες του λαδιού, δηλαδή το μέτρο ρευστότητας του σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Τα ελαφρά λάδια μετρούνται στους 0o F χρησιμοποιούνται το χειμώνα και απεικονίζονται με κάποιον αριθμό π.χ SAE 5W, 10W, ενώ τα πιο βαριά  μετρούνται στους 210o F και απεικονίζονται ως SAE 20W, 30W…. Η ρευστότητα του λαδιού είναι ανάλογη με τη θερμοκρασία, δηλαδή αυξάνει εάν η θερμοκρασία είναι υψηλή και μειώνεται όταν αυτή είναι χαμηλότερη. Κάποια λάδια είναι λεπτά σε χαμηλές θερμοκρασίες και πιο βαριά σε υψηλότερες, αυτά καλούνται πολλαπλού βαθμού ή πολλαπλού ιξώδους  και απεικονίζονται ως SAE 10W – 30, προστατεύουν το κινητήρα σ’ όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι αριθμοί του SAE αναγράφονται πάνω στις συσκευασίες των λαδιών και δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή λαδιού. 

η επιβραβευση για την επιλογή σωστού Λαδιού κινητήρα

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Λιπαντικά

Αρχικά τα λιπαντικά είχαν σκοπό τη μείωση της τριβής ανάμεσα στις κινούμενες και εφαπτόμενες επιφάνειες των εξαρτημάτων ενός κινητήρα τρακτέρ. Η λίπανση γινόταν μ’ ένα απλό λάδι χρησιμοποιούνταν δε 3 κατηγορίες λαδιών, τα ελαφρά, τα μέσα και τα βαριά. Στη συνέχεια η εξέλιξη της τεχνολογίας είχε σαν επακόλουθο την αλματώδη αύξηση των απαιτήσεων οι οποίες οδήγησαν τους κατασκευαστές να κάνουν κινητήρες πολύστροφους, με μεγάλη συμπίεση και υψηλές θερμοκρασίες. Για να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις απαιτήσεις αναγκάστηκαν να μικρύνουν τις ανοχές αναμεταξύ στα κινούμενα και τριβόμενα εξαρτήματα. Κατάληξη αυτής της διαρκούς βελτίωσης ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα των υπαρχόντων λιπαντικών και να δημιουργηθούν νέοι τύποι. Η λίπανση κατέληξε ουσιαστικά να είναι μια διαδικασία προληπτικής συντήρησης. Σήμερα τα λιπαντικά απαντώνται στο εμπόριο σε διάφορα είδη :

 • Λάδια κινητήρα.
 • Λάδια σασμάν & διαφορικού (γραναζιών – οδοντωτών τροχών).
 • Λάδια υδραυλικού και αυτόματων σασμάν.
 • Γράσα. 
  Δοχείο Λιπαντελαίων
  Δοχείο Λιπαντελαίων

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Χαρακτηριστικά του πετρελαίου (Diesel)

Η παρακάτω πληροφορία αποτελεί μια ακόμη χορηγία της www.krekis.gr προκειμένου να εμπλουτιστούν οι γνώσεις σας.
Το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε σαν καύσιμο στα τρακτέρ όπως και η βενζίνη προέρχεται από την κλασματική απόσταξη του ορυκτού πετρελαίου, είναι βαρύτερο από τη βενζίνη και η εξαέρωση του με τον αέρα δεν είναι εύκολη.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πετρελαιοκινητήρες δεν έχουν μπουζί για την ανάφλεξη καυσίμου όπως οι βενζινοκινητήρες, έχουν όμως πιο υψηλή σχέση συμπίεσης. Η παραπάνω συμπίεση του αέρα μέσα στο κύλινδρο αυξάνει τη θερμοκρασία , φθάνοντας τη από 480ο – 650ο με αποτέλεσμα το πετρέλαιο που ψεκάζεται σε λεπτά σταγονίδια να αναφλέγεται άμεσα. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του πετρελαίου είναι:
Ο βαθμός κετανίου : δείχνει την ποιότητα ανάφλεξης του πετρελαίου, η μέτρηση του είναι πανομοιότυπη μ’ αυτή του οκτανίου στη βενζίνη. Για τους κινητήρες των τρακτέρ ο βαθμός κετανίου πρέπει να είναι πάνω από 40 για να επιτυγχάνεται καλή ποιότητα καύσης όταν ο καιρός είναι κρύος.
Το σημείο ροής : είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία κάτω από την οποία σταματά η ροή του πετρελαίου, δηλαδή γίνεται βαρύτερο και δυσκολεύεται να κυλήσει στις σωληνώσεις.
Το σημείο νεφώσεως : στο σημείο αυτό το πετρέλαιο γίνεται νεφώδες σχηματίζοντας κρυστάλλους παραφίνης και άλλα στερεά υλικά με αποτέλεσμα να βουλώνει το φίλτρο και οι σωληνώσεις και να σταματά ή να δυσκολεύεται η ροή του πετρελαίου. 
Το λιτρικό βάρος : είναι ο δείκτης της πυκνότητας, 
Άλλα χαρακτηριστικά είναι η  πτητικότητα, το ιξώδες, το σημείο λάμψεως, τα υπολείμματα του άνθρακα, η  περιεκτικότητα σε θείο και η στάχτη.