Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Μετάδοση της κίνησης

Όπως έχουμε προαναφέρει, η ευθύγραμμη παλινδρομική κίνηση του πιστονιού μετατρέπεται σε περιστροφική από τον στροφαλοφόρο άξονα, στην συνέχεια με την μεσολάβηση του συστήματος κίνησης του τρακτερ η κίνηση αυτή φθάνει στους τροχούς.
Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης αποτελείται από :
 • Το σασμάν (κιβώτιο ταχυτήτων)
 • Το συμπλέκτη
 • Το κωνικό ζεύγος (κορώνα - πινιό)
 • Το διαφορικό
 • Το ημιαξόνιο & οι πλήμνες των τροχών.

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Καίει λάδια ο κινητήρας

Οι λόγοι για τους οποίους καίει λάδια ο κινητήρας ενός τρακτερ είναι :
 1. Υπάρχει μεγάλη φθορά στα χιτώνια 
 2. Υπάρχουν κολλημένα ελατήρια.
 3. Υπάρχει ζημιά ή φθορά στα ελατήρια
 4. Έχει λειανθεί το χιτώνιο υπερβολικά.
 5. Έχουν αυξηθεί τα διάκενα στους οδηγούς των βαλβίδων.
 6. Το λιπαντικό έχει χαμηλό ιξώδες.
Προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν ο κινητήρας καίει λάδια πρέπει να ελέγχουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα την στάθμη λαδιού του.
Άποψη κινητήρα τρακτέρ

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ζημιά στο στρόφαλο

Λόγοι για τους οποίους μπορεί να προκληθεί ζημιά στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα ενός τρακτερ :

 • Έντονες και απότομες ταλαντώσεις στον κινητήρα.
 • Ύπαρξη νερού ή ρινισμάτων στο λιπαντικό.
 • Ύπαρξη δινορευμάτων εξ επαγωγής.
 • Εσφαλμένη τοποθέτηση των κουζινέτων.
 • Εσφαλμένη ευθυγράμμιση.
 • Ελαττωματικά κουζινέτα.
 • Οριακή λίπανση εξαιτίας βουλωμάτων στους αγωγούς λίπανσης.
 • Χαμηλή ή υψηλή τιμή του ιξώδους του λιπαντικού.
 • Εσφαλμένη σύσφιξη των εδράνων.
στρόφαλος