Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Πεσμένη μηχανή

Με τον όρο πεσμένη μηχανή, εννοούμε ότι ο κινητήρας  ενός τρακτερ έχει χάσει μεγάλο μέρος της δύναμης του. Κυρίως, εξαιτίας της χαμηλής συμπίεσης, η οποία, είναι αποτέλεσμα ζημιάς ή βλάβης των ελατηρίων του πιστονιού ή έχει κολλημένα ελατήρια, ή αύξησης των διάκενων των βαλβίδων λόγω της λειτουργίας του κινητήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (πολλές ώρες λειτουργίας) δίχως να γίνει επισκευή.
κολλημένα ελατήρια πιστονιού και όχι μόνο

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Χτύπησε μπιέλα ο κινητήρας

Όταν λέμε ότι χτύπησε μπιέλα ο κινητήρας ενός τρακτερ, στις περισσότερες περιπτώσεις εννοούμε ότι έπαθαν ζημιά τα κουζινέτα (αλλοιώθηκαν) που είναι τοποθετημένα ανάμεσα στη μπιέλα και στον στρόφαλο. Συνήθως γίνεται αντιληπτή από τον έντονο θόρυβο που βγαίνει από τον κινητήρα. Λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν αυτή την ζημιά είναι :
 1. Ελλιπές φιλτράρισμα του λιπαντικού.
 2. Ανάμειξη του λιπαντικού με νερό ή πετρέλαιο.
 3. Κακή προθέρμανση του κινητήρα.
 4. Ύπαρξη ρινισμάτων στο λιπαντικό.
 5. Φράξιμο (βούλωμα) αγωγών λίπανσης.
 6. Χαμηλό ή ψηλό ιξώδες λιπαντικού.
 7. Κακό στρώσιμο του κινητήρα.
 8. Συχνές και απότομες διακυμάνσεις των στροφών του κινητήρα.  

αλλοιωμένα κουζινέτα επίσης φαίνεται τμήμα μπιέλας και πιστονιού

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Καυσαέρια

Αιτίες που προκαλούν διαφορετικό χρώμα στα καυσαέρια που βγαίνουν από τον κινητήρα ενός τρακτερ είναι :
Α) Μαύρο χρώμα (έντονο & συνεχιζόμενο)
 1. Βλάβη στα μπέκ από κακή στεγανότητα ή από ύπαρξη καρβουνιάς (εξανθρακώματα).
 2. Ελλιπής προθέρμανση ή κρύο ξεκίνημα. 
 3. Μικρή παροχή αέρα (βουλωμένο φίλτρο αέρα).
 4. Χαμηλή συμπίεση.
Β) Άσπρο  χρώμα (έντονο & συνεχιζόμενο)
 1. Μεγάλα διάκενα στους οδηγούς των βαλβίδων.
 2. Ελέγξτε την στάθμη του λιπαντικού επειδή κατά πάσα πιθανότητα ο κινητήρας καίει λάδια.
Καυσαέρια τρακτερΣτάθμη λιπαντικού

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του λιπαντικού του κινητήρα ενός τρακτερ γιατί μπορεί να «καίει λάδια ». Οι λόγοι για τους οποίους μειώνεται υπερβολικά η στάθμη του λιπαντικού 
 1. Φθορά των κυλίνδρων.
 2. Κολλημένα ελατήρια.
 3. Ζημιά ή βλάβη στα ελατήρια με αποτέλεσμα την αύξηση των διάκενων.
 4. Μεγέθυνση των διάκενων των οδηγών των βαλβίδων.
 5. Χαμηλό ιξώδες λιπαντικού.
Δείκτης λιπαντικού
Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται αφού τοποθετήσουμε το τρακτέρ σε επίπεδη επιφάνεια και με τον κινητήρα κρύο.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Ζημιά ή Βλάβη στα ελατήρια ενός πιστονιού

Λόγοι για τους οποίους προκαλείται ζημιά ή βλάβη στα ελατήρια πιστονιού ενός τρακτερ.
 1. Λανθασμένη ή κακή προθέρμανση του κινητήρα.
 2. Πολύ μικρό ιξώδες στο λιπαντικό.
 3. Ανεπαρκές φιλτράρισμα λιπαντικού ή πετρελαίου.
 4. Ύπαρξη νερού στο λιπαντικό.
 5. Εσφαλμένο στρώσιμο του κινητήρα και κατά συνέπεια την ελατηρίων.
Βλάβη ελατηρίων πιστονιού