Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Σύστημα Ψύξεως

Κινητήρας που δουλεύει δίχως κάποια προστασία έστω και για λίγο χρονικό διάστημα, αχρηστεύεται, εξ’ αιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται το πιστόνι θα κολλήσει μέσα στον κύλινδρο. Το σύστημα που προφυλάσσει τον κινητήρα από την υπερθέρμανση, ονομάζεται σύστημα ψύξεως. Η λειτουργία του, βασίζεται στην κυκλοφορία ενός υγρού (ύδωρ = νερό ή αντιψυκτικό) γύρω από τα θερμαινόμενα τμήματα του κινητήρα ενός ΤΡΑΚΤΕΡ γι’ αυτό  οι κινητήρες αυτοί ονομάζονται υδρόψυκτοι . Το σύστημα ψύξης είναι κλειστής κυκλοφορίας, αφού το υγρό ξαναψύχεται και χρησιμοποιείται πάλι για την ίδια δουλειά δίχως να βγαίνει έξω. Το σύστημα ψύξης αποτελείται από το ψυγείο, το υδροχιτώνιο, τις σωληνώσεις, την υδραντλία, τον ανεμιστήρα, τον θερμοστάτη κ.λ.π.
Σχηματική παράσταση του συστήματος ψύξεως ενός τρακτέρ
Το υδροχιτώνιο: Είναι μεταλλικό περίβλημα με το οποίο περιβάλλονται οι κύλινδροι. Στο κενό ανάμεσα του κυλίνδρου και του υδροχιτωνίου κυκλοφορεί το νερό ή το αντιψυκτικό το οποίο πρέπει απαραίτητα να περνά ομοιόμορφα από όλες τις θερμαινόμενες επιφάνειες (κυρίως στον χώρο καύσεως) για να μην δημιουργούνται διαφορές θερμοκρασίας. Οι διαφορές θερμοκρασίας προκαλούν ρήγματα στους κυλίνδρους ή στις κεφαλές.     
Υδραντλία ή αντλία νερού
Η υδραντλία ή αντλία νερού: Είναι μια μικρή φυγοκεντρική αντλία τοποθετημένη στο μπροστινό και πάνω ή πλάγιο μέρος του κινητήρα ενός ΤΡΑΚΤΕΡ που έχει προορισμό να εξασφαλίσει την κυκλοφορία του νερού ψύξης, γι' αυτό το σύστημα με την βοήθεια της αντλίας ονομάζεται αναγκαστικής κυκλοφορίας. Αυτή, τραβά το νερό από το υδροχιτώνιο και το σπρώχνει στον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου ή και ανάποδα. Παίρνει την κίνηση της  από τον στροφαλοφόρο άξονα με ιμάντα, με τον ίδιο ιμάντα κινείται ο ανεμιστήρας που είναι στερεωμένος στον ίδιο άξονα με την αντλία.
Ο ανεμιστήρας: Στο σύστημα ψύξεως με νερό η ψύξη γίνεται με αέρα, το νερό απλώς μεταφέρει την θερμότητα στο ψυγείο. Ο αέρας πρέπει να έχει τέτοια ταχύτητα όταν περνά από τις σωληνώσεις ή τις κυψέλες του ψυγείου, ώστε να είναι ικανός να κρυώσει το νερό του ψυγείου. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον ανεμιστήρα. Αυτός, είναι τοποθετημένος πίσω από το ψυγείο, αναρροφά αέρα από μπροστά προς τα πίσω και δημιουργεί ρεύμα που ψύχει το νερό του ψυγείου. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί αυτόματα με ένα ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη μόνο όταν η θερμοκρασία του νερού είναι μεγάλη και σταματά όταν η θερμοκρασία γίνει μικρότερη από το επιτρεπόμενο όριο.
Όσο επικίνδυνη είναι η υπερβολική θέρμανση στον κινητήρα τόσο η υπερβολική ψύξη τον φθείρει πρόωρα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την θερμοκρασία σε ορισμένα επιθυμητά όρια τοποθετούμε τον θερμοστάτη.  
Ο θερμοστάτης: Είναι βαλβίδα τοποθετημένη στην έξοδο του νερού από τον κινητήρα. Όταν το νερό είναι κρύο είναι κλειστός, όταν όμως το νερό μέσα στο υδροχιτώνιο φτάσει σε μια ορισμένη θερμοκρασία η βαλβίδα ανοίγει (δηλαδή ανοίγει ο θερμοστάτης) αρχίζει να κυκλοφορεί το νερό στο ψυγείο και να κρυώνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: