Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Τα μέρη του συστήματος ψεκασμού πετρελαιοκινητήρων

Το σύστημα ψεκασμού του κινητήρα πετρελαίου ενός τρακτέρ αποτελείται :
 
Το ντεπόζιτο : είναι ίδιο μ’ αυτό των βενζινομηχανών στην κατασκευή και την χωρητικότητα με την διαφορά ότι δεν πρέπει να είναι γαλβανισμένο, επειδή μια χημική αντίδραση μεταξύ του υλικού κατασκευής του ντεπόζιτου και του υλικού επιμετάλλωσης λερώνει το πετρέλαιο σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να βλάψει την αντλία πετρελαίου και τα μπέκ.

Το δίκτυο σωληνώσεων : έχουμε 3 κατηγορίες σωληνώσεων, στην 1η εντάσσονται οι σωλήνες που μεταφέρουν  το πετρέλαιο από το ντεπόζιτο στη βοηθητική αντλία πετρελαίου καθώς και όσες μεταφέρουν τα επιστρεφόμενα από τα μπεκ στο ντεπόζιτο. Η πίεση μέσα στις σωληνώσεις αυτές είναι μικρή ίση περίπου με την ατμοσφαιρική. Στην 2η εντάσσονται οι σωλήνες που μεταφέρουν το πετρέλαιο  από τη βοηθητική αντλία στην αντλία πετρελαίου. Στην 3η εντάσσονται οι σωλήνες που μεταφέρουν το πετρέλαιο από την  αντλία πετρελαίου στα μπεκ με υψηλή πίεση. Όλες οι σωλήνες μεταφοράς έχουν κατασκευαστεί με μικρή διατομή και δυνατά τοιχώματα.

Η βοηθητική αντλία : μεταφέρει πετρέλαιο από το ντεπόζιτο δια του φίλτρου στην αντλία πετρελαίου, με σταθερή πίεση είτε το τρακτερ βρίσκεται σε χωράφια με μεγάλη κλίση είτε όταν η στάθμη του πετρελαίου είναι χαμηλή.

Το φίλτρο πετρελαίου : είναι απαραίτητο για τη προστασία της αντλίας πετρελαίου και των μπεκ. Συνήθως έχει ένα ποτήρι καθίζησης με φίλτρο από πορώδες χαρτί. Κύρια χρησιμότητα του είναι να συγκρατεί τυχόν αιωρούμενα σκουπίδια.

Η αντλία πετρελαίου : στέλνει πετρέλαιο στα μπεκ με πίεση 220-240 atm. Τα είδη των αντλιών που χρησιμοποιούνται είναι η εμβολοφόρος και η περιστροφική.

Τα μπέκ : έργο τους είναι ο ψεκασμός του πετρελαίου στο θάλαμο καύσεως των  κυλίνδρων.
Τα μπεκ είναι 3ων τύπων ανάλογα με τη κατασκευή των κυλίνδρων.

Η δημοσίευση αυτή είναι μια προσφορά της https://www.krekis.gr/ για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση σας.

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (σύστημα ψεκασμού) Εισαγωγικά


Οι κινητήρες πετρελαίου έχουν αρκετές διαφορές από τους κινητήρες βενζίνης, η σημαντικότερη διαφορά βρίσκεται στο σύστημα τροφοδοσίας του καυσίμου καθότι αυτή γίνεται με διαφορετικό τρόπο στους πετρελαιοκινητήρες από τους βενζινοκινητήρες. Στο βενζινοκινητήρα η βενζίνη μπαίνει στους κυλίνδρους μαζί με τον αέρα,  η ποσότητα της ρυθμίζεται αυτόματα με αποτέλεσμα η αναλογία βενζίνης και αέρα να είναι σχεδόν σταθερή. Ο βενζινοκινητήρας διαθέτει την πεταλούδα του καυσίμου μίγματος με την οποία ρυθμίζεται η ποσότητα του αέρα και της βενζίνης που μπαίνει στον κύλινδρο. Έτσι αυξομειώνονται οι στροφές του κινητήρα.

Στον πετρελαιοκινητήρα δεν υπάρχει πεταλούδα, η εισαγωγή είναι ανοικτή και η ποσότητα του αέρα που μπαίνει στους κυλίνδρους είναι σχεδόν σταθερή ενώ δεν είναι σταθερή η ποσότητα πετρελαίου. Αυτή την ελέγχει ο χειριστής του τρακτέρ ο οποίος αυξομειώνει τις στροφές του κινητήρα. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα που ρυθμίζει την ποσότητα πετρελαίου που θα μπει στον κύλινδρο την κατάλληλη στιγμή με την κατάλληλη ταχύτητα και στην κατάλληλη κατάσταση για να καεί. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι στους πετρελαιοκινητήρες δεν υπάρχουν μπουζί και η ανάφλεξη του πετρελαίου γίνεται με την μεγάλη θερμότητα που αναπτύσσεται στους κυλίνδρους και τη ψηλή συμπίεση του αέρα.

Το σύστημα ψεκασμού στους πετρελαιοκινητήρες αποτελείται από :

  • Το ντεπόζιτο
  • Το δίκτυο σωληνώσεων
  • Το φίλτρο πετρελαίου
  • Τη βοηθητική αντλία
  • Την αντλία πετρελαίου
  • Τα μπέκ
  • Τον αυτόματο ρυθμιστή στροφών       

Σε επόμενες αναρτήσεις μας θα περιγράψουμε κάθε ένα από τα μέρη του συστήματος ψεκασμού των πετρελαιοκινητήρων.
σύστημα ψεκασμού στους πετρελαιοκινητήρες
σύστημα ψεκασμού στους πετρελαιοκινητήρες

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Εκκεντροφόρος

Παίρνει το όνομα του από τα έκκεντρα που έχει. Έχει τόσα έκκεντρα όσες και οι βαλβίδες ενός κινητήρα (δηλαδή 2 έκκεντρα για κάθε κύλινδρο). Σε αρκετούς πετρελαιοκινητήρες των τρακτέρ ο εκκεντροφόρος έχει ένα έκκεντρο επιπλέον για τη κίνηση της βοηθητικής αντλίας πετρελαίου και ένα γρανάζι για τη κίνηση της αντλίας λαδιού. Ο εκκεντροφόρος ανοίγει και κλείνει τις βαλβίδες τη σωστή στιγμή για την εισαγωγή του αέρα ή του πετρελαίου και την εξαγωγή των καυσαερίων. Ο εκκεντροφόρος κινείται από το στρόφαλο μέσω γραναζιού ή με αλυσίδα, κάνει τις μισές στροφές από το στρόφαλο, για ένα κύκλο λειτουργίας της μηχανής που πραγματοποιείται με 2 στροφές του στροφάλου οι βαλβίδες ανοίγουν 1 φορά.
Εκκεντροφόροι
Εκκεντροφόροι
εκκεντροφόρος
Πιο συγκεκριμένα η βαλβίδα εισαγωγής ανοίγει 10ο πριν το Α.Ν.Σ κατά το χρόνο εξαγωγής και κλείνει 50ο μετά το Κ.Ν.Σ στο τέλος του χρόνου εισαγωγής. Η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει 50ο πριν το Κ.Ν.Σ κατά το χρόνο της εκτόνωσης και κλείνει 10ο μετά το Α.Ν.Σ στο τέλος του χρόνου εισαγωγής. Η σωστή ρύθμιση του χρόνου ανοίγματος και κλεισίματος των βαλβίδων ονομάζεται χρονισμός.