Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

trakter трактор tractor tracteur Трактори

Παρακάτω η λέξη τρακτερ σε διάφορες εκφάνσεις ή γλώσσες. Γεωργικό μηχάνημα που βοήθησε όσο κανένα άλλο στην εκβιομηχάνιση της γεωργίας, μείωσε τον κόπο του αγρότη και αύξησε τον διαθέσιμο χρόνο του.    
trakter = Στη λατινική γραφή.
Трактори = Στο κυριλλικό αλφάβητο
tractor = Στην αγγλική γλώσσα
tracteur = Στην γαλλική γλώσσα
трактор = Στην Σλαβική διάλεκτο
Φωτογραφία τρακτέρ

ТракториΠέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

συντήρηση για κάθε 10 εργάσιμες ώρες


Ημερήσια συντήρηση του τρακτερ ή συντήρηση για κάθε 10 εργάσιμες ώρες.
1) Φίλτρο αέρα. Τα Φίλτρα ξηρού τύπου δεν χρειάζονται ημερήσια συντήρηση. Όμως, ανάλογα με τον τύπο, ελέγχετε τη αυτόματη βαλβίδα που αποβάλλει τις ξένες ύλες ή αδειάζετε το δοχείο που συγκεντρώνεται η σκόνη.
2) Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώνετε. Ο έλεγχος γίνεται μερικά λεπτά μετά από το σβήσιμο της μηχανής, για να έχουν στραγγίσει τα λάδια στο Κάρτερ.
3) Ψυγείο. Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, ώστε να είναι 2 έως 5 cm κάτω από το λαιμό του ψυγείου ανάλογα με το σύστημα. Ποτέ δε γεμίζομε το ψυγείο μέχρι επάνω. Το υπό πίεση σύστημα ψύξεως των σημερινών τρακτέρ χρειάζεται χώρο για τη διαστολή με την αύξηση της θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού.
4) Λιπαντήρες (γρασαδόροι). Λιπαίνονται με γράσο γενικής χρήσεως κατά διαστήματα.
5) Ποτήρι καυσίμων. Ελέγχετε και εάν υπάρχουν κατακάθια νερού και άλλων ξένων υλών αφαιρείτε και καθαρίζετε.
6) Τροχοί. Ελέγχετε τη πίεση των ελαστικών και το σφίξιμο των κοχλιών.
7) Αντλία Πετρελαίου. Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώνετε.
μάστορας για τρακτέρ

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Λόγοι συντήρησης


Η συντήρηση του τρακτέρ είναι αναγκαία γιατί λειτουργεί κάτω από δυσχερείς συνθήκες εργασίας όπως και τα υπόλοιπα αγροτικά μηχανήματα. Προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατό, οικονομική, αποδοτική και ασφαλής εργασία του, πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορεί να περιορισθεί η πρόωρη φθορά των εξαρτημάτων του, τυχόν καθυστερήσεις στις εργασίες καθώς και οι πολυδάπανες επισκευές, όταν εφαρμόζεται ένα στοιχειώδες πρόγραμμα συντηρήσεως.
Η συντήρηση είναι κάτι περισσότερο από τη λίπανση ενός εξαρτήματος, που άρχισε ήδη να σφυρίζει. Εάν ο χειριστής περιμένει να εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα, για να παρέμβει, πολύ γρήγορα το τρακτερ θα φθαρεί και η επισκευή του θα είναι δαπανηρή. Γι' αυτό επιβάλλεται η συντήρηση του όπως και των άλλων γεωργικών μηχανημάτων να είναι προληπτική συντήρηση.
Λόγοι συντήρησης trakter 

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Επιλογή

Ο αγοραστής να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι :
Το εργοστάσιο κατασκευής.
Το μοντέλο. Στα γεωργικά μηχανήματα το μοντέλο δείχνει τον τύπο
ενός μηχανήματος, το μέγεθος, τυχόν καλυτέρευση σε σύγκριση με το παλαιότερο κλπ.
Το όνομα του πωλητή. Επειδή άσχετα με τι υπόσχεται ο καθένας έμπορος  γραπτά, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι "ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες".  Συνήθως ο λόγος (η μπέσα) σε συνάρτηση με το όνομα υπερισχύει των γραπτών.
Το ποσό της αγοράς του μηχανήματος
Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του τρακτερ.
Η ευκολία επισκευής. (ανταπόκριση του πωλητή σε ανταλλακτικά ή επισκευή με χαμηλό κόστος – ύπαρξη συνεργείων κοντά στους χώρους εργασίας)
Επιλογή τρακτέρ