Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Σύνδεση του αρότρου

Η σωστή σύνδεση και ρύθμιση του αρότρου στο τρακτέρ έχει άμεση σχέση αφενός μεν, με την εύκολη οδήγηση του, αφετέρου δε, μ’ ένα καλό όργωμα. Αντίθετα η λανθασμένη σύνδεση του αρότρου είναι ουσιαστικός παράγοντας ενός κακού οργώματος, έχει σαν απόρροια την δυσκολία στη οδήγηση του τρακτέρ και την επιτάχυνση της φθοράς τόσο του  αρότρου όσο και του τρακτερ. Πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί το άροτρο σε κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο. Ειδικότερα, το φερόμενο άροτρο πρέπει να εργάζεται και να κινείται οριζοντιωμένο. Η οριζοντίωση διακρίνεται σε δύο είδη : τη μπρος-πίσω και τη δεξιά-αριστερά.  Στο σημείο προσδέσεως του αρότρου (σύνδεσμος τριών σημείων) αυξομειώνουμε τον άνω δεσμό, όταν μικραίνουμε το μήκος τότε ανασηκώνονται τα πίσω υνία με συνέπεια να μεγαλώνει η διεισδυτικότητα του αρότρου, η ενέργεια αυτή ενδείκνυται όταν πρόκειται να οργώσουμε συνεκτικά  εδάφη. Αντίθετα, όταν αυξήσουμε το μήκος τότε τα πίσω υνία βυθίζονται πιο πολύ και σκάβουν βαθύτερα από τα μπροστινά. Η επόμενη οριζοντίωση, η δεξιά-αριστερά, μας βοηθά να αυξήσουμε το πλάτος κοπής της αυλακιάς κατά το όργωμα όμως στα φερόμενα άροτρα αυτή η οριζοντίωση είναι περιορισμένη. Απαραίτητη κρίνεται και η ρύθμιση του τροχού ελέγχου του βάθους οργώματος επειδή σε ακαλλιέργητο έδαφος ο τροχός αυτός διατηρεί ομοιόμορφο το βάθος οργώματος διότι κρατά οριζοντιωμένο το άροτρο και όταν το έδαφος είναι ανομοιόμορφο διατηρεί το βάθος σταθερό. 


σύνδεσμος τριών σημείων Τρακτέρ
σύνδεσμος τριών σημείων Τρακτέρ
σύνδεσμος τριών σημείων
σύνδεσμος τριών σημείων
άροτρο
άροτρο трактори

Δεν υπάρχουν σχόλια: