Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Ιστορία


Πρόγονος του τρακτερ ήταν μια ατμομηχανή που χρησιμοποιήθηκε για όργωμα το 1860 στην Αμερική. Αυτή όργωνε για 23 λεπτά,  σταματούσε για 6 λεπτά προκειμένου να ξαναγεμίσει με ξύλα, με τα οποία όργωνε για άλλα 13 λεπτά, σταματούσε 8 λεπτά για νερό και μετά όργωνε για 1 λεπτό ακόμα πριν σταματήσει για επισκευή. Απασχολούταν 5 άτομα τουλάχιστον για την λειτουργία της (οδηγός, θερμαστής, μηχανικός, 2 άτομα για τα άροτρα).  Το πρώτο βενζινοκίνητο τρακτέρ κατασκευάστηκε το 1901 και ζύγιζε 10 τόνους. Το 1932 κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά τρακτέρ με τροχούς από ελαστικό.  
trakter

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Παραγωγικότητα

Το τρακτερ αντικατέστησε τα ζώα (άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, αγελάδες) που χρησιμοποιούσαν για τις καλλιέργειες τους οι γεωργοί. Σύμφωνα με μελέτες, για την ίδια παραγωγή, οι αγρότες κέρδισαν 85 μέρες εργασίας ετησίως με τη χρήση του.  Έτσι τους δόθηκε η δυνατότητα να ασχοληθούν με άλλες εργασίες ή να εμβαθύνουν στις ίδιες, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα τους. Ενδεικτικά, με ξύλινα άροτρα χρειάζονταν οκτώ βουβάλια και δύο άντρες για να οργώσουν σε μια μέρα 4 στρέμματα. Τώρα, ένας άντρας με ένα τρακτέρ και με άροτρο δύο υνίων, μπορεί να οργώσει περισσότερα από 40 στρέμματα.
τρακτέρ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Αυλακωτήρας

Πρόκειται για ένα διπλό άροτρο με δυο αναστρεπτήρες και δυο υνία. Συνδέεται στο σύνδεσμο τριών σημείων του τρακτερΧρησιμοποιείται για να δημιουργεί κανάλια ή αυλάκια ή σαμάρια για :
  1. Σπορά στον πυθμένα των αυλακιών και στη συνέχεια προστασία των μικρών φυτών από τον άνεμο.
  2. Μεταφορά του νερού σε αρδευόμενο έδαφος. 
  3. Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ζιζανίων γιατί με το σκάλισμα το χώμα πέφτει μέσα στα αυλάκια και σκεπάζει τα ζιζάνια.

Αυλακωτήρας trakter

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Φορτωτής


Φορτωτής τρακτερ
Εργάζεται με το υδραυλικό σύστημα του τρακτέρ.
 Χρησιμότητα :
Α)Καθαρισμός χώρων (μεταφορά κοπριάς, κλπ).
Β)Μεταφορά δεμάτων, χόρτων, χωμάτων, οικοδομικών υλικών.
Γ)Αφαίρεση πασσάλων.
Όταν το τρακτέρ διαθέτει υδραυλικό τιμόνι, ο χειριστής κουράζεται λιγότερο. 
Φορτωτής τρακτέρ

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Λιπασματοδιανομέας


Είναι μηχάνημα που χρησιμοποιείται για να διασκορπιστεί το λίπασμα στην επιφάνεια του εδάφους, πριν την σπορά. 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας φυγοκεντρικός λιπασματοδιανομέας, πρόκειται για το πιο οικονομικό είδος διασποράς στερεού λιπάσματος επειδή καλύπτει μεγάλες επιφάνειες σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτός, αποτελείται από ένα δοχείο χωρητικότητας έως 800 κιλών. Στην απόληξη του υπάρχει ρυθμιζόμενη θυρίδα από την οποία οι κόκκοι πέφτουν σε ένα περιστρεφόμενο δίσκο ο οποίος τους διασκορπίζει. Ο δίσκος είναι συνδεδεμένος με τον άξονα μετάδοσης της κίνησης (P.T.O) του τρακτερ. Η ποσότητα του λιπάσματος εξαρτάται από τη ρύθμιση της θυρίδας και την επιλογή των στροφών του pto
Λιπασματοδιανομέας τρακτέρ

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Καταστροφέας ή Στελεχοκόπτης ή Χορτοκοπτικό

Είναι γεωργικό μηχάνημα που συνδέεται στο σύνδεσμο τριών σημείων του τρακτερ και παίρνει κίνηση από το pto. Με την χρησιμοποίηση του,  καταστρέφονται - τεμαχίζονται και διασκορπίζονται τα χόρτα ενός χωραφιού καθώς και στελέχη των φυτών που παραμένουν στο χωράφι μετά την συγκομιδή (βλ. καλαμπόκι, βαμβάκι, κλπ).  Η χρήση του επιβάλλεται πριν αρχίσει η προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη καλλιέργεια, θεωρείται δε ενδεδειγμένη, επειδή εμπλουτίζεται το έδαφος από τα φυτικά υπολείμματα που ξαναγυρίζουν και ενσωματώνονται σ’ αυτό.
Καταστροφέας ή Στελεχοκόπτης ή Χορτοκοπτικό  παρ ελκόμενος από τρακτέρ
   

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Υδραυλικό ψεκαστικό

Ο υδραυλικός ψεκαστήρας χρησιμοποιείται περισσότερο από ότι τα άλλα είδη ( τον  ψεκαστήρα με ρεύμα αέρα ή τον  ψεκαστήρα πεπιεσμένου αέρα). Η μεταφορά του διαλύματος γίνεται με άμεση πίεση της αντλίας. Όταν το ψεκαστικό διάλυμα πιεσθεί, αναγκάζεται να βγει από το ακροφύσιο με τη μορφή μικρών σταγονιδίων, τα οποία παίρνουν ορισμένο σχήμα, ανάλογα με το είδος του ακροφυσίου. Οι υδραυλικοί ψεκαστήρες που φέρονται από τρακτερ διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατασκευή και τη χρήση τους σε  γενικής ή πολλαπλής χρήσεως  και  χαμηλής ή υψηλής πίεσης.
Υδραυλικό ψεκαστικό φερόμενο σε τρακτέρ

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Βαρέως τύπου καλλιεργητής

Ο  Καλλιεργητής βαρέως τύπου χρησιμοποιείται για να κομματιάσει το σκληρό στρώμα του εδάφους που έχει δημιουργηθεί κάτω από το συνηθισμένο βάθος οργώματος, όταν οργώνεται το χωράφι στο ίδιο βάθος για αρκετά χρόνια,  έτσι καλυτερεύει η διεισδυτικότητα και η στράγγιση του νερού αντί να χάνεται με επιφανειακή απορροή.  Αποτέλεσμα της χρήσης με το τρακτερ του καλλιεργητή βαρέως τύπου είναι η ευκολότερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.
Καλλιεργητής βαρέως τύπου τρακτέρ

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Καλλιεργητής

Είναι σημαντικό εργαλείο για την κατεργασία του εδάφους, γνωστό σαν σκαλιστήρι. Προσδένεται στο σύνδεσμο 3 σημείων του τρακτερ. Χρησιμοποιείται για να ανασκαλεύει και να αερίζει το έδαφος, όταν αυτό είναι ξερό. Μπορεί να ξύσει την επιφάνεια μέχρι και να ανακατεύει το χώμα σε βάθος 40 εκ. ανάλογα με την κατάσταση του ή την κατασκευή του εργαλείου, ενώ αφήνει στην επιφάνεια το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών υπολειμμάτων.  Χρησιμοποιείται επίσης,  για να κομματιάσει το σκληρό στρώμα της γης που έχει προκληθεί όταν οργώνεται το χωράφι στο ίδιο βάθος για αρκετά χρόνια. 
Καλλιεργητής τρακτέρ