Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Κύλινδρος

Είναι το στοιχείο του κινητήρα ενός ΤΡΑΚΤΕΡ μέσα στο οποίο γίνεται η καύση του πετρελαίου, η μετατροπή του σε αέρια υψηλής πίεσης και μεγάλης δύναμης, με την οποία κινούνται τα πιστόνια δημιουργώντας έτσι κινητική ενέργεια. Όλοι οι κύλινδροι σε ένα κινητήρα αποτελούν ένα σύνολο το οποίο είναι χυτό και ονομάζεται μπλοκ κυλίνδρων.
Το μπλοκ των κυλίνδρων περιέχει εκτός από τους κυλίνδρους, τμήμα των αγωγών κυκλοφορίας του λαδιού και  τα υδροχιτώνια (θάλαμοι κυκλοφορίας νερού ψύξεως).  Το μπλοκ των κυλίνδρων καταπονείται από τις υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες της καύσης, από θερμικές τάσεις εξ’ αιτίας της γρήγορης αλλαγής της θερμοκρασίας. Για να αντιμετωπισθούν αυτές οι υψηλές καταπονήσεις, κατασκευάζεται από ειδικό χυτοσίδηρο, ή από κράματα αλουμινίου.
μπλοκ κυλίνδρων
Όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία, κάθε κύλινδρος είναι τοποθετημένος δίπλα στον άλλο, γι αυτό το μπλοκ των κυλίνδρων ονομάζεται «σε σειρά». Απαντώνται όμως και υπό γωνία 60ο ή 90ο, σ’ αυτή την περίπτωση το μπλοκ των κυλίνδρων ονομάζεται «V»(βε).
Μέσα στο σώμα του κυλίνδρου είναι τοποθετημένο σφηνωτά το χιτώνιο.
Χιτώνιο ή πουκάμισο είναι ο πρόσθετος κύλινδρος μέσα στον οποίο παλινδρομεί το πιστόνι. Έχουμε δύο τύπους χιτωνίων : τα υγρά, η εξωτερική επιφάνεια των οποίων βρέχεται από το αντιψυκτικό υγρό και τα ξηρά,  η εξωτερική επιφάνεια των οποίων δεν βρέχεται από το αντιψυκτικό υγρό. Για μεγαλύτερη αντοχή στις πιέσεις, ως υλικό κατασκευής χρησιμοποιείται ο φαιός χυτοσίδηρος. Λόγω της μεγάλης καταπόνησης που υφίσταται το χιτώνιο, φθείρεται. Η φθορά προέρχεται από : α) την τριβή του πιστονιού και των ελατηρίων κατά την παλινδρομική κίνηση τους, και β) την διάβρωση από  υγροποιημένους ατμούς οξέων που δημιουργούνται κατά την καύση. Προκειμένου να διορθώσουμε την φθορά του χιτωνίου κάνουμε ρεκτιφιέ, ή σε περίπτωση μεγάλης φθοράς το αντικαθιστούμε.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: