Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Μπεκ ή εγχυτήρας

Μπεκ : Έχει κυλινδρικό σχήμα, αποτελείται από τον κορμό, τη βελόνα, το ελατήριο και το ακροφύσιο.
Περιγραφή Μπεκ
Είναι το τελευταίο εξάρτημα του συστήματος τροφοδοσίας μιας πετρελαιομηχανής. Βρίσκεται στην κεφαλή του κυλίνδρου ενός κινητήρα τρακτερ. Σκοπός του είναι ο διασκορπισμός, η νεφοποίηση συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου μέσα στο χώρο καύσης σε ορισμένο χρόνο.
Σημεία τοποθέτησης μπεκ 
Δείγμα Μπεκ 
Η λειτουργία του είναι συνήθως υδραυλική. Το καύσιμο φθάνει από την αντλία τροφοδοσίας έχοντας αυξημένη πίεση (μεγαλύτερη δύναμη) με αποτέλεσμα να πιέζεται το ελατήριο και να σηκώνεται η βελόνα. Το πετρέλαιο περνάει, εξαιτίας της μικρότερης διατομής του ακροφυσίου και της μεγάλης διαφοράς πιέσεως διαχέεται υπό μορφή σταγονιδίων (ψεκάζεται) στο χώρο καύσης.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: