Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Στάθμη λιπαντικού

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του λιπαντικού του κινητήρα ενός τρακτερ γιατί μπορεί να «καίει λάδια ». Οι λόγοι για τους οποίους μειώνεται υπερβολικά η στάθμη του λιπαντικού 
  1. Φθορά των κυλίνδρων.
  2. Κολλημένα ελατήρια.
  3. Ζημιά ή βλάβη στα ελατήρια με αποτέλεσμα την αύξηση των διάκενων.
  4. Μεγέθυνση των διάκενων των οδηγών των βαλβίδων.
  5. Χαμηλό ιξώδες λιπαντικού.
Δείκτης λιπαντικού
Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται αφού τοποθετήσουμε το τρακτέρ σε επίπεδη επιφάνεια και με τον κινητήρα κρύο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: