Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ζημιά στο στρόφαλο

Λόγοι για τους οποίους μπορεί να προκληθεί ζημιά στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα ενός τρακτερ :

  • Έντονες και απότομες ταλαντώσεις στον κινητήρα.
  • Ύπαρξη νερού ή ρινισμάτων στο λιπαντικό.
  • Ύπαρξη δινορευμάτων εξ επαγωγής.
  • Εσφαλμένη τοποθέτηση των κουζινέτων.
  • Εσφαλμένη ευθυγράμμιση.
  • Ελαττωματικά κουζινέτα.
  • Οριακή λίπανση εξαιτίας βουλωμάτων στους αγωγούς λίπανσης.
  • Χαμηλή ή υψηλή τιμή του ιξώδους του λιπαντικού.
  • Εσφαλμένη σύσφιξη των εδράνων.
στρόφαλος
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: