Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Ταξινόμηση των αρότρων

Το άροτρο είναι ίσως το πιο αξιόλογο γεωργικό εργαλείο και όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευση χρησιμοποιείται για να οργωθεί ένα χωράφι. Δηλαδή να κομματιάσει, να αναποδογυρίσει το έδαφος, να σκεπάσει τα φυτικά υπολείμματα και να καταπολεμήσει τα ζιζάνια.
Η Κατηγοριοποίηση των αρότρων γίνεται με κάτωθι κριτήρια :
  1. Τον αριθμό των υνίων, αυτός κυμαίνεται από 1-12 εξαρτάται από την ιπποδύναμη του τρακτερ και την έκταση των καλλιεργειών.
  2. Το πλάτος κοπής του υνίου, συνήθως το πλάτος του εδάφους που κόβει ένα υνί κυμαίνεται από 30-45 εκ.  
  3. Τον τρόπο έλξης, ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται το άροτρο με το τρακτέρ διακρίνει το άροτρο σε : συρόμενο, ημιφερόμενο & φερόμενο.
  4. Την μορφή του αναστρεπτήρα, ανάλογα διακρίνονται σε : α) γενικής χρήσης, β) μεγάλης ταχύτητας, γ) για βαθιά οργώματα και δ) για θρυμματισμό του εδάφους.
Υπάρχουν επίσης τα Ειδικά άροτρα (π.χ τα αναστρεφόμενα άροτρα, τα οποία εναλλάσσονται κάθε φορά στην άκρη του χωραφιού για να αναστρέφεται το έδαφος στην ίδια κατεύθυνση) 
δίυνο άροτρο τρακτερ

Δεν υπάρχουν σχόλια: