Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Βαλβίδες της κεφαλής του κινητήρα

Οι 4χρονοι κινητήρες τρακτέρ έχουν σε κάθε κύλινδρό τους βαλβίδες. Οι βαλβίδες που κλείνουν την είσοδο του κυλίνδρου λέγονται βαλβίδες εισαγωγής, ενώ αυτές που κλείνουν την έξοδο βαλβίδες εξαγωγής. Η κεφαλή της βαλβίδας έχει πλευρική επιφάνεια ή επιφάνεια εδράσεως με κλίση 30ο ή 45ο και κολουροκωνικό σχήμα. Κατά συνέπεια και η επιφάνεια της κεφαλής πάνω στην οποία τοποθετείται η κεφαλή της βαλβίδας είναι και εκείνη κολουροκωνική με κλίση ίση με της βαλβίδας. Με τις επιφάνειες αυτές της κεφαλής και της έδρας της επιτυγχάνεται το στεγανό κλείσιμο της θυρίδας του κυλίνδρου.  Το μέγεθος της κεφαλής της βαλβίδας εξαρτάται από τον αριθμό των βαλβίδων που έχει κάθε κύλινδρος και από το μέγεθος του κυλίνδρου. Οι δύο βαλβίδες (εισαγωγής & εξαγωγής) είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και μπορεί να έχουν κεφαλή ίδιου μεγέθους, συνήθως η βαλβίδα εισαγωγής κατασκευάζεται με μεγαλύτερη κεφαλή για να διευκολύνεται η είσοδος του καυσίμου ή του αέρα στους κυλίνδρους. Σε κάποιους κινητήρες οι έδρες των βαλβίδων αποτελούν ανεξάρτητα τμήματα τα οποία αλλάζονται  όταν φθείρονται, στους πιο πολλούς κινητήρες οι έδρες των βαλβίδων σχηματίζονται με κατάλληλη επεξεργασία πάνω στη κεφαλή του κινητήρα. Η σωστή επαφή της βαλβίδας εκτός από τη στεγανότητα του θαλάμου καύσεως εξασφαλίζει και τη ψύξη της βαλβίδας. Από τη κεφαλή της βαλβίδας, οι έδρες δέχονται μεγάλα ποσά θερμότητας τα οποία μεταφέρουν στην κεφαλή του κινητήρα για να μην καταστρέφονται οι βαλβίδες από υπερθέρμανση. Το στέλεχος της βαλβίδας εφαρμόζει τέλεια στον οδηγό της βαλβίδας μετά από ειδική επεξεργασία για να εξασφαλιστεί η καλή κίνηση της και η απόλυτη περιφεριακή επαφή βαλβίδας και έδρας. Στην πάνω άκρη η βαλβίδα έχει μια περιφερειακή εγκοπή όπου με 2 ημικωνικές ασφάλειες στηρίζεται ο δίσκος που συγκρατεί το ελατήριο.
Η ενημέρωση σας είναι μια προσφορά της https://www.krekis.gr/
Βαλβίδες κεφαλής του κινητήρα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: