Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Προέλευση – Δημιουργία λιπαντικών

Έχουμε αναφερθεί κατά κόρον στις προηγούμενες δημοσιεύσεις στις προδιαγραφές και τις ιδιότητες των λιπαντικών που υφίστανται στις μέρες, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις υψηλές απαιτήσεις της λειτουργίας των κινητήρων των τρακτέρ. Ποια είναι όμως η προέλευση αυτών των λιπαντικών ;  Πως δημιουργούνται ; Προέρχονται από τη κλασματική απόσταξη του ορυκτού πετρελαίου όπως αυτή αποτυπώνεται στη παρακάτω εικόνα. Με την απόσταξη ξεχωρίζουν τα παράγωγα του πετρελαίου, έτσι από το πάνω μέρος της αποστάξεως αφαιρούνται τα αέρια, μετά τα ελαφρά αποστάγματα όπως η βενζίνη, η κηροζίνη, τα ελαφρά καύσιμα έλαια και τα καύσιμα των πετρελαιοκινητήρων. Τα βαριά καύσιμα και το βασικό υλικό των λιπαντικών αφαιρούνται στο χαμηλότερο τμήμα της στήλης αποστάξεως. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποσταχθούν ακόμη υπό κενό σε θερμοκρασία 400ο – 420ο C, προκειμένου να παραχθούν καύσιμα λάδια, λάδια λιπάνσεως, μετά από συνεχείς  αποστάξεις απομακρύνεται το κερί, τα θείο και άλλα υλικά. Κατόπιν αναμιγνύονται με πρόσθετα (διάφορες χημικές ενώσεις) για να αποκτήσουν το κατάλληλο ιξώδες και τις ιδιότητες για να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
κλασματική απόσταξη του ορυκτού πετρελαίου
κλασματική απόσταξη του ορυκτού πετρελαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: