Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Ανεφοδιασμός με καύσιμα

Πρέπει να γεμίζουμε το ντεπόζιτο του ΤΡΑΚΤΕΡ με πετρέλαιο αμέσως μόλις τελειώνουμε την καθημερινή εργασία μας. Με την επιλογή μας αυτή πετυχαίνουμε να μην εισχωρούν και να μην συμπυκνώνονται υδρατμοί στο ντεπόζιτο όταν κάνει κρύο κατά την διάρκεια της νύκτας οι οποίοι μετατρέπονται σε νερό που κατασταλάζει μέσα, επίσης διευκολύνουμε την εκκίνηση του κινητήρα την επόμενη μέρα.  
Προτεινόμενος τρόπος εφοδιασμού
α) ξεβιδώνουμε το καπάκι του ντεπόζιτου,
β) αφαιρούμε και ελέγχουμε το φίλτρο-συρμάτινη σήτα το οποίο πρέπει να είναι καθαρό και σε καλή κατάσταση.
γ) προσέχουμε να μην χυθεί πετρέλαιο έξω , όταν γεμίζουμε με δοχείο χρησιμοποιούμε το κατάλληλο χωνί.
Μέτρα πρόληψης και ασφάλειας
Με δεδομένο ότι το πετρέλαιο είναι εύφλεκτο, επισημαίνουμε ότι :
Α) Ο εφοδιασμός πρέπει να γίνεται σε ανοικτό χώρο, μακριά από σπινθήρες ή φλόγα.
Β) Ο κινητήρας να μην λειτουργεί και το κλειδί του διακόπτη να βγαίνει από τη θέση του.
Γ) Ο χειριστής ή οι παρευρισκόμενοι να μην καπνίζουν.
Δ) Όταν το πετρέλαιο χύνεται έξω να καθαρίζεται καλά για τι μπορεί να προκαλέσει ζημιές, διαβρώσεις ή πυρκαγιά.
Ε) Να αποφεύγεται να χρησιμοποιηθούν δοχεία μεταφοράς καυσίμων εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίο, τα δοχεία αυτά δεν πρέπει να μένουν ανοικτά έστω και για λίγο.  
Ποιότητα καυσίμων
Η ευαισθησία της αντλίας πετρελαίου και την μπεκ έγχυσης επιβάλλουν :
1.Να γίνεται εφοδιασμός καυσίμων από πρατήριο αναγνωρισμένων εταιριών.
2.Να αποφεύγεται η διατήρηση καυσίμων σε ιδιωτικούς χώρους, εάν υπάρξει απόλυτη ανάγκη να γίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε καθαρά δοχεία (όχι γαλβανισμένα) που η κατασκευή τους δεν επιτρέπει την είσοδο νερού ή ακαθαρσιών.
3.Να μην χρησιμοποιείται καύσιμο από δοχείο που έμεινε έστω και για λίγο ανοικτό.
4.Για κάθε ενδεχόμενο φρόνιμο είναι να τοποθετήσουμε υδατοπαγίδα στο σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου για να μπορούμε να το καθαρίζουμε όταν αυτό είναι ακάθαρτο ή περιέχει νερό.
Το παρόν άρθρο εντάσσεται στην διαρκώς καταβαλλόμενη προσπάθεια μας για την πληρέστερη ενημέρωση σας από την http://www.krekis.com/.

Δεν υπάρχουν σχόλια: