Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Διαφορές πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων

Τα περισσότερα τρακτερ είναι εφοδιασμένα με πετρελαιοκινητήρα, ποιες είναι οι διαφορές του με τον βενζινοκινητήρα :

  1. O πετρελαιοκινητήρας δεν έχει μπουζί ( αναφλεκτήρες).
  2. Για την ανάφλεξη του καυσίμου απαιτείται πολύ μεγαλύτερη συμπίεση στους πετρελαιοκινητήρες ( 35 - 50 ατμόσφαιρες στο Α.Ν.Σ ) από εκείνη που χρειάζεται στους βενζινοκινητήρες ( 8 - 10 ατμόσφαιρες στο Α.Ν.Σ ) . Δηλαδή ο βαθμός συμπίεσης είναι μεγαλύτερος.
  3. Οι υψηλές πιέσεις στους πετρελαιοκινητήρες απαιτούν ανθεκτικότερα κομμάτια της μηχανής στα οποία στα οποία παράγεται και μετατρέπεται το κινητήριο έργο (χιτώνιο-πιστόνι-μπιέλα κ.λ.π). Από αυτό συμπεραίνεται ότι ένας πετρελαιοκινητήρας είναι βαρύτερος από ένα βενζινοκινητήρα όταν έχουν την ίδια ισχύ και τις ίδιες στροφές. 
  4. Η κυριότερη διαφορά είναι το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: