Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Το Ψυγείο ενός Τρακτέρ

Το Ψυγείο ενός Τρακτέρ 
Το ψυγείο ενός ΤΡΑΚΤΕΡ
Το ψυγείο αποτελείται από δύο επιμήκεις αποθήκες νερού, οι οποίες ονομάζονται υδροθάλαμοι. Ο ένας βρίσκεται στο πάνω μέρος και ονομάζεται άνω υδροθάλαμος, ενώ ο άλλος στο κάτω μέρος  και ονομάζεται κάτω υδροθάλαμος. Ανάμεσα στους δύο υδροθαλάμους βρίσκεται το κυρίως ψυγείο ή ψυκτικός πυρήνας.
Το κυρίως ψυγείο μπορεί να είναι σωληνωτό ή κυψελωτό.
Τα σωληνωτά ψυγεία σχηματίζονται από μικρούς σωλήνες με λεπτά τοιχώματα και μικρή διάμετρο, οι οποίοι έχουν πτερύγια διευκολύνοντας έτσι την ψύξη του νερού.
Τα κυψελωτά ψυγεία έχουν ανάμεσα στους δύο υδροθαλάμους, ένα πλέγμα από λεπτές μεταλλικές ταινίες οι οποίες σχηματίζουν εξαγωνικές θυρίδες και μοιάζουν σαν τις κυψέλες των μελισσών. Το νερό κυκλοφορεί γύρω από τις θυρίδες, ενώ μέσα από αυτές περνά ο αέρας.  
Ο άνω υδροθάλαμος έχει :
  • τον σωλήνα από τον οποίο έρχεται το νερό από τον κινητήρα του τρακτέρ που στη παραπάνω φωτογραφία περιγράφεται ως << είσοδος νερού >>.
  • το προστατευτικό διάφραγμα (σε όσα ψυγεία υπάρχει), που περιορίζει τους παφλασμούς, και
  • το καπάκι ή πώμα της τρύπας από την οποία γεμίζουμε το ψυγείο, αυτό έχει δύο βαλβίδες μία για την υπερπίεση και μία για την υποπίεση. 
Ο κάτω υδροθάλαμος, στον οποίο έρχεται το κρύο νερό από τον  άνω υδροθάλαμο μέσω του κυρίως ψυγείου έχει τον σωλήνα με τον οποίο επιστρέφει το νερό στον κινητήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: