Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Η Έγχυση στους πετρελαιοκινητήρες

Η έγχυση στους πετρελαιοκινητήρες των ΤΡΑΚΤΕΡ πραγματοποιείται πριν το ΑΝΣ (Άνω Νεκρό Σημείο) όπως φαίνεται στην εικόνα ανάφλεξη-εκτόνωση στον χώρο καύσης επειδή έτσι πραγματοποιείται η καύση του μείγματος, η ανάμειξη του πετρελαίου με τον αέρα και η εξαέρωση του. Για την ορθή ανάμειξη πρέπει το πετρέλαιο:

  • Να διαιρεθεί σε πολύ μικρά σταγονίδια.
  • Να απλωθεί σε όλο τον χώρο καύσης.
  • Να αναμειχθεί ομοιόμορφα ο αέρας με τα σταγονίδια.
  • Να εξατμισθεί εντελώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: