Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Λάδι κινητήρα (Λιπαντικό)

Η  κύρια  λειτουργία  που  επιτελεί  το  λάδι  του  κινητήρα  ενός   τρακτερ  είναι  η  ελάττωση  της  τριβής  μεταξύ  των  επιφανειών  που  έρχονται  σε  επαφή.  Κατά  συνέπεια,    περιορίζεται  η φθορά   εξ’αιτίας  της  τριβής  άρα  αυξάνεται  η  επίδοση  του  κινητήρα.  Επίσης, συγκρατεί  την  θερμότητα  που  αναπτύσσεται  λειτουργώντας  παράλληλα  ως  ψυκτικό  υγρό. Τέλος, διατηρεί  καθαρά  τα  μεταλλικά  μέρη  του  κινητήρα  με  τα  οποία  έρχεται  σε  επαφή.
Η λίπανση των πετρελαιοκινητήρων  των τρακτέρ  γίνεται  με  αναγκαστική  κυκλοφορία  μέσω  της  αντλίας  λαδιού. Η  αντλία  αυτή  βρίσκεται  στο  κάρτερ  (στροφαλοθάλαμος), αντλεί  το  λιπαντικό  και  μέσω  του  δικτύου  λίπανσης  το  στέλνει  στα  κουζινέτα  των  μπιελών, στα  καβαλέτα  του  στροφάλου, στα  γρανάζια, στους  πείρους  των  πιστονιών, στα  τοιχώματα  των  κυλίνδρων  και  στα  πιστόνια  μέχρι  τα  ελατήρια.
Λάδι  κινητήρα  τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: