Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

ορισμός

Για μας το τρακτερ είναι αρωγός για τις καλλιέργειες κάθε επαγγελματία ή ερασιτέχνη γεωργού. Εφοδιασμένο με υδρόψυκτο κινητήρα Diesel, λειτουργεί έχοντας τρεις συνιστώσες : α) την περιστροφική κίνηση του δυναμοδότη (άξονας pto) μέσω του οποίου συνδέονται και λειτουργούν γεωργικά μηχανήματα, όπως η φρέζα, το ψεκαστικό, το χορτοκοπτικό, κλπ, β) την έλξη, με την δυνατότητα προσαρμογής του άροτρου (αλέτρι), του καλλιεργητή, του αυλακωτήρα, κλπ  και γ) την φορτοεκφόρτωση - μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με την προσθήκη του κουβά.
τρακτέρ με κουβά και φρέζα
     

Δεν υπάρχουν σχόλια: