Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Είδη κινητήρων και συστήματα τροφοδοσίας

Όπως έχουμε αναφέρει τα τρακτέρ έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσεως, οι οποίοι διαχωρίζονται :
Α) ανάλογα με το κύκλο λειτουργίας τους, σε δίχρονους και τετράχρονους.
Β) ανάλογα με το μέσο ψύξης τους, σε υδρόψυκτους και αερόψυκτους.
Γ) ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιούν, σε πετρελαιοκινητήρες, βενζινοκινητήρες και κινητήρες υγραερίου. 
Όσον αφορά την ανάφλεξη του καυσίμου.
Στους βενζινοκινητήρες η ανάμιξη αέρα και βενζίνης γίνεται έξω από το κύλινδρο, στον αναμικτήρα και την πολλαπλή εισαγωγή. Μέσα στο κύλινδρο δημιουργείται μερική υποπίεση κατά το χρόνο της εισαγωγής αναγκάζοντας το αεριοποιημένο μίγμα να καταλάβει το χώρο πάνω από το πιστόνι. Η ανάφλεξη του μίγματος γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού σπινθήρα από το μπουζί που είναι τοποθετημένο στη κορυφή του κυλίνδρου.
Στους πετρελαιοκινητήρες η ανάμιξη αέρα και πετρελαίου γίνεται μέσα στο κύλινδρο, κατά το χρόνο της εισαγωγής ο χώρος του κυλίνδρου πάνω από το πιστόνι γεμίζει με καθαρό αέρα ο οποίος στη συνέχεια συμπιέζεται. Κατά το χρόνο της συμπίεσης και καθώς το πιστόνι πλησιάζει στο άνω οριακό σημείο ψεκάζεται το πετρέλαιο σε λεπτά σταγονίδια μέσα στο κύλινδρο και αναμιγνύεται με τον αέρα. Η υψηλή θερμοκρασία του συμπιεσμένου αέρα αναφλέγει το πετρέλαιο τη στιγμή που ψεκάζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: