Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Ιστορικό αναρτήσεων σχετικών με το κινητήρα

Στο παρελθόν έχουμε περιγράψει κάποια από τα μέρη ενός κινητήρα τρακτέρ καθώς και τη χρησιμότητα τους στη λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα, σκιαγραφήσαμε το σφόνδυλο, τη μπιέλα, το κύλινδρο, το πιστόνι, το στρόφαλο, ακόμη έγινε μνεία για τις Φάσεις λειτουργίας της τετράχρονης πετρελαιομηχανής, αναφερθήκαμε στις ενδεικνυόμενες ενέργειες πριν από την εκκίνηση του κινητήρα και στη λίπανση του. Διευρύναμε τη χρηστικότητα του περιεχομένου των αναρτήσεων με παροχή τεχνικών πληροφοριών σχετικά με : α) την Ζημιά στο στρόφαλο, β) τους λόγους για τους οποίους Χτύπησε μπιέλα ο κινητήρας, γ) την Ζημιά ή Βλάβη στα ελατήρια ενός πιστονιού, δ) τις αιτίες που Καίει λάδια ο κινητήρας και ε) τι εννοούμε όταν λέμε ότι είναι Πεσμένη η μηχανή.
Η  προσπάθεια για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση σας είναι μια προσφορά της http://www.krekis.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: