Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Κεφαλή του κινητήρα

Κατασκευάζεται από χυτοσίδηρο, ή χυτοχάλυβα ή κράμα αλουμινίου (για διευκόλυνση της ψύξης λόγω καλύτερης θερμοαγωγιμότητας και για μικρότερο βάρος).  Είναι τοποθετημένη στο πάνω μέρος του κινητήρα του τρακτέρ, εφαρμόζεται πάνω από το σώμα των κυλίνδρων εξασφαλίζοντας έτσι τη στεγανότητα του θαλάμου καύσης. Καλύπτει τη τομή των κυλίνδρων, περιέχει τους θαλάμους καύσεως, τις διόδους ψύξεως, οι οποίοι συμπίπτουν με αυτούς του σώματος των κυλίνδρων για να κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό σε περίπτωση υδρόψυκτου κινητήρα, τους αναφλεκτήρες, τους αγωγούς εισαγωγής και εξαγωγής, τις βαλβίδες, τα ανοίγματα τους και τους μηχανισμούς για τη λειτουργία του.
Κεφαλή κινητήρα τρακτέρ
Κεφαλή κινητήρα τρακτέρ
Ανάμεσα στη κεφαλή και στο σώμα των κυλίνδρων τοποθετείται φλάντζα ( μεταλοπλαστική κατασκευή με τρύπες για τους κυλίνδρους, τις βαλβίδες, το ψυκτικό υγρό, κλπ) για την εξασφάλιση της στεγανότητας.
Φλάντζα καύσεως τρακτέρ
Φλάντζα καύσεως τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: