Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Τα μέρη του συστήματος ψεκασμού πετρελαιοκινητήρων

Το σύστημα ψεκασμού του κινητήρα πετρελαίου ενός τρακτέρ αποτελείται :
 
Το ντεπόζιτο : είναι ίδιο μ’ αυτό των βενζινομηχανών στην κατασκευή και την χωρητικότητα με την διαφορά ότι δεν πρέπει να είναι γαλβανισμένο, επειδή μια χημική αντίδραση μεταξύ του υλικού κατασκευής του ντεπόζιτου και του υλικού επιμετάλλωσης λερώνει το πετρέλαιο σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να βλάψει την αντλία πετρελαίου και τα μπέκ.

Το δίκτυο σωληνώσεων : έχουμε 3 κατηγορίες σωληνώσεων, στην 1η εντάσσονται οι σωλήνες που μεταφέρουν  το πετρέλαιο από το ντεπόζιτο στη βοηθητική αντλία πετρελαίου καθώς και όσες μεταφέρουν τα επιστρεφόμενα από τα μπεκ στο ντεπόζιτο. Η πίεση μέσα στις σωληνώσεις αυτές είναι μικρή ίση περίπου με την ατμοσφαιρική. Στην 2η εντάσσονται οι σωλήνες που μεταφέρουν το πετρέλαιο  από τη βοηθητική αντλία στην αντλία πετρελαίου. Στην 3η εντάσσονται οι σωλήνες που μεταφέρουν το πετρέλαιο από την  αντλία πετρελαίου στα μπεκ με υψηλή πίεση. Όλες οι σωλήνες μεταφοράς έχουν κατασκευαστεί με μικρή διατομή και δυνατά τοιχώματα.

Η βοηθητική αντλία : μεταφέρει πετρέλαιο από το ντεπόζιτο δια του φίλτρου στην αντλία πετρελαίου, με σταθερή πίεση είτε το τρακτερ βρίσκεται σε χωράφια με μεγάλη κλίση είτε όταν η στάθμη του πετρελαίου είναι χαμηλή.

Το φίλτρο πετρελαίου : είναι απαραίτητο για τη προστασία της αντλίας πετρελαίου και των μπεκ. Συνήθως έχει ένα ποτήρι καθίζησης με φίλτρο από πορώδες χαρτί. Κύρια χρησιμότητα του είναι να συγκρατεί τυχόν αιωρούμενα σκουπίδια.

Η αντλία πετρελαίου : στέλνει πετρέλαιο στα μπεκ με πίεση 220-240 atm. Τα είδη των αντλιών που χρησιμοποιούνται είναι η εμβολοφόρος και η περιστροφική.

Τα μπέκ : έργο τους είναι ο ψεκασμός του πετρελαίου στο θάλαμο καύσεως των  κυλίνδρων.
Τα μπεκ είναι 3ων τύπων ανάλογα με τη κατασκευή των κυλίνδρων.

Η δημοσίευση αυτή είναι μια προσφορά της https://www.krekis.gr/ για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: