Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Εκκεντροφόρος

Παίρνει το όνομα του από τα έκκεντρα που έχει. Έχει τόσα έκκεντρα όσες και οι βαλβίδες ενός κινητήρα (δηλαδή 2 έκκεντρα για κάθε κύλινδρο). Σε αρκετούς πετρελαιοκινητήρες των τρακτέρ ο εκκεντροφόρος έχει ένα έκκεντρο επιπλέον για τη κίνηση της βοηθητικής αντλίας πετρελαίου και ένα γρανάζι για τη κίνηση της αντλίας λαδιού. Ο εκκεντροφόρος ανοίγει και κλείνει τις βαλβίδες τη σωστή στιγμή για την εισαγωγή του αέρα ή του πετρελαίου και την εξαγωγή των καυσαερίων. Ο εκκεντροφόρος κινείται από το στρόφαλο μέσω γραναζιού ή με αλυσίδα, κάνει τις μισές στροφές από το στρόφαλο, για ένα κύκλο λειτουργίας της μηχανής που πραγματοποιείται με 2 στροφές του στροφάλου οι βαλβίδες ανοίγουν 1 φορά.
Εκκεντροφόροι
Εκκεντροφόροι
εκκεντροφόρος
Πιο συγκεκριμένα η βαλβίδα εισαγωγής ανοίγει 10ο πριν το Α.Ν.Σ κατά το χρόνο εξαγωγής και κλείνει 50ο μετά το Κ.Ν.Σ στο τέλος του χρόνου εισαγωγής. Η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει 50ο πριν το Κ.Ν.Σ κατά το χρόνο της εκτόνωσης και κλείνει 10ο μετά το Α.Ν.Σ στο τέλος του χρόνου εισαγωγής. Η σωστή ρύθμιση του χρόνου ανοίγματος και κλεισίματος των βαλβίδων ονομάζεται χρονισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: