Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ασφαλής χρήση

  1. Διασφαλίστε ότι το τρακτερ θα λειτουργεί μόνο από ενήλικες οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα, γνωρίζουν τους κανόνες για την υγιεινή και τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας με εμπειρία στη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων.
  2. Κλείστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί εκκίνησης πριν από την έναρξη εργασιών επισκευής ή συντήρησης.
  3. Για να αποφύγετε την πτώση από τρακτέρ, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες λαβές και βάσεις για τα χέρια και τα πόδια, όταν κατεβαίνετε. Κρατήστε τις λαβές και τις βάσεις καθαρές.
  4. Όταν κατεβαίνετε, ελέγξτε το έδαφος κάτω από το μηχάνημα πριν πατήσετε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: