Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Σύνδεσμος τριών σημείων

Χρησιμοποιείται για την σύνδεση-προσαρμογή παρελκομένων γεωργικών μηχανημάτων, όπως το άροτρο, το ψεκαστικό, το χορτοκοπτικό, τον καλλιεργητή, στο πίσω μέρος του τρακτερ. Πρόκειται για δύο πλαϊνές χυτές λάμες και μια κεντρική ράβδο, σε οπές των οποίων γίνεται εύκολα η σύνδεση των πιο πάνω μηχανημάτων με την χρήση συρμάτινων ασφαλειών. Με τις λάμες πραγματοποιείται η πλευρική τακτοποίηση (κεντράρισμα) ενώ με την ράβδο η καθ’ ύψος ρύθμιση.
Σύνδεσμος τριών σημείων ενός trakter

Φωτογραφία από σύνδεσμο 3σημείωνΔεν υπάρχουν σχόλια: