Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Προσαρμογή παρελκομένων

Η σύνδεση των παρελκομένων στον σύνδεσμο τριών σημείων και κυρίως η προσαρμογή του άξονα μετάδοσης της κίνησης (P.T.O) πρέπει να γίνεται όταν ο κινητήρας του τρακτερ δεν λειτουργεί, για να μην προκληθεί ατύχημα. Η σύνδεση του  άξονα (P.T.O) απαιτείται προκειμένου να εργαστούν μηχανήματα όπως η φρέζα, το χορτοκοπτικό, το ψεκαστικό, τα οποία βασίζουν τη λειτουργία τους στη περιστροφική κίνηση.
Πίσω μέρος τρακτέρ
Προσαρμογή παρελκομένων σε τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: