Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Επιλογή

Ο αγοραστής να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι :
Το εργοστάσιο κατασκευής.
Το μοντέλο. Στα γεωργικά μηχανήματα το μοντέλο δείχνει τον τύπο
ενός μηχανήματος, το μέγεθος, τυχόν καλυτέρευση σε σύγκριση με το παλαιότερο κλπ.
Το όνομα του πωλητή. Επειδή άσχετα με τι υπόσχεται ο καθένας έμπορος  γραπτά, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι "ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες".  Συνήθως ο λόγος (η μπέσα) σε συνάρτηση με το όνομα υπερισχύει των γραπτών.
Το ποσό της αγοράς του μηχανήματος
Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του τρακτερ.
Η ευκολία επισκευής. (ανταπόκριση του πωλητή σε ανταλλακτικά ή επισκευή με χαμηλό κόστος – ύπαρξη συνεργείων κοντά στους χώρους εργασίας)
Επιλογή τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: