Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

συντήρηση για κάθε 10 εργάσιμες ώρες


Ημερήσια συντήρηση του τρακτερ ή συντήρηση για κάθε 10 εργάσιμες ώρες.
1) Φίλτρο αέρα. Τα Φίλτρα ξηρού τύπου δεν χρειάζονται ημερήσια συντήρηση. Όμως, ανάλογα με τον τύπο, ελέγχετε τη αυτόματη βαλβίδα που αποβάλλει τις ξένες ύλες ή αδειάζετε το δοχείο που συγκεντρώνεται η σκόνη.
2) Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώνετε. Ο έλεγχος γίνεται μερικά λεπτά μετά από το σβήσιμο της μηχανής, για να έχουν στραγγίσει τα λάδια στο Κάρτερ.
3) Ψυγείο. Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, ώστε να είναι 2 έως 5 cm κάτω από το λαιμό του ψυγείου ανάλογα με το σύστημα. Ποτέ δε γεμίζομε το ψυγείο μέχρι επάνω. Το υπό πίεση σύστημα ψύξεως των σημερινών τρακτέρ χρειάζεται χώρο για τη διαστολή με την αύξηση της θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού.
4) Λιπαντήρες (γρασαδόροι). Λιπαίνονται με γράσο γενικής χρήσεως κατά διαστήματα.
5) Ποτήρι καυσίμων. Ελέγχετε και εάν υπάρχουν κατακάθια νερού και άλλων ξένων υλών αφαιρείτε και καθαρίζετε.
6) Τροχοί. Ελέγχετε τη πίεση των ελαστικών και το σφίξιμο των κοχλιών.
7) Αντλία Πετρελαίου. Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώνετε.
μάστορας για τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: