Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Λόγοι συντήρησης


Η συντήρηση του τρακτέρ είναι αναγκαία γιατί λειτουργεί κάτω από δυσχερείς συνθήκες εργασίας όπως και τα υπόλοιπα αγροτικά μηχανήματα. Προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατό, οικονομική, αποδοτική και ασφαλής εργασία του, πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορεί να περιορισθεί η πρόωρη φθορά των εξαρτημάτων του, τυχόν καθυστερήσεις στις εργασίες καθώς και οι πολυδάπανες επισκευές, όταν εφαρμόζεται ένα στοιχειώδες πρόγραμμα συντηρήσεως.
Η συντήρηση είναι κάτι περισσότερο από τη λίπανση ενός εξαρτήματος, που άρχισε ήδη να σφυρίζει. Εάν ο χειριστής περιμένει να εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα, για να παρέμβει, πολύ γρήγορα το τρακτερ θα φθαρεί και η επισκευή του θα είναι δαπανηρή. Γι' αυτό επιβάλλεται η συντήρηση του όπως και των άλλων γεωργικών μηχανημάτων να είναι προληπτική συντήρηση.
Λόγοι συντήρησης trakter 

Δεν υπάρχουν σχόλια: