Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Η εξέλιξη της ελληνικής Γεωργίας ως σήμερα.

Μετά την απελευθέρωση τα χωράφια ανήκαν ή σε ιδιώτες ή στο δημόσιο. Ο
Καποδίστριας, όντας Κυβερνήτης, μερίμνησε να οργανώσει την ελληνική
γεωργία και να εκπαιδεύσει τους Έλληνες γεωργούς. Έτσι έφερε τον πρώτο
δάσκαλο των γεωπονικών πραγμάτων, τον ιρλανδό Στήβενσον, ο οποίος ίδρυσε την
πρώτη Γεωργική Σχολή το 1830 στην Τιρυνθα, έξω από το Ναύπλιο, και εξάπλωσε την
καλλιέργεια της πατάτας και των καρποφόρων δένδρων.
Τα εθνικά χωράφια μοιράσθηκαν και στη συνέχεια ξαναμοιράστηκαν πιο μεθοδικά
από τον Κουμουνδούρο το 1871, ενώ οι διάφορες Κυβερνήσεις συνέταξαν
νομοσχέδια αγροτικής πολιτικής.
Τα συμβάντα που επέδρασαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της ελληνικής
γεωργίας, όπως είναι σήμερα, είναι:
1) Η επανάσταση του 1821, που οδήγησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας.
2) Η προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881 στην Ελλάδα.
3) Η Ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας το 1917.
Μέχρι και το τελευταίο γεγονός τα τρακτερ δεν είχαν κάνει την εμφάνιση τους στην χώρα μας για να συμβάλουν στην βελτίωση του επιπέδου εργασίας και κατά συνέπεια της ζωής των αγροτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: