Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

Έλεγχος λιπαντικού

Έλεγχος & Συμπλήρωση ποσότητας λιπαντικού του κινητήρα ενός τρακτέρ :
Προϋπόθεση είναι να βρίσκεται το τρακτερ να είναι σε οριζόντια θέση.
Σβήνουμε τον κινητήρα και περιμένουμε να περάσουν 15 λεπτά για να κατέβει το λιπαντικό στο κάρτερ.
Οφείλουμε να γνωρίζουμε που βρίσκονται στον κινητήρα τα σημεία : α) του δείκτη στάθμης λιπαντικού, και β) η τάπα, την οποία πρέπει να βγάλουμε για να προσθέσουμε λιπαντικό.
Τραβάμε τον δείκτη (στάθμης λιπαντικού) και τον σκουπίζουμε με καθαρό πανί (χωρίς χνούδι) ώστε να φανούν οι ενδείξεις Min-Max.
Βάζουμε τον δείκτη στη θέση του έτσι ώστε να εφαρμόσει καλά στην υποδοχή του.
Ξανατραβάμε τον δείκτη, το αποτύπωμα λιπαντικού πρέπει να ξεκινά μεταξύ των ενδείξεων Min-Max και να συνεχίζεται μέχρι την απόληξη του.
Σε περίπτωση κατά την οποία η στάθμη βρίσκεται κάτω από την ένδειξη Min, συμπληρώνουμε με καινούργιο λιπαντικό ίδιας πυκνότητας μέχρις ότου η στάθμη του να βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ενδείξεις (Min-Max).
Η συμπλήρωση του λιπαντικού γίνεται αφού αφαιρέσουμε την τάπα από το στόμιο πλήρωσης με την χρησιμοποίηση χωνιού. Στη συνέχεια επανατοποθετούμε την τάπα στη θέση της και αναμένουμε 5 λεπτά για να κάτσει τον λιπαντικό στο κάρτερ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: