Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Τροφοδοσία με πετρέλαιο

  1. Το γέμισμα του ντεπόζιτου του τρακτέρ με Diesel καλό είναι να γίνεται μόλις τελειώσουμε την καθημερινή εργασία. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η εισχώρηση και η συμπύκνωση υδρατμών στο ντεπόζιτο,  όταν κατά τη νύχτα έρχονται αυτοί σε επαφή με τα κρύα τοιχώματα του. Με την ενέργεια μας αυτή διευκολύνουμε και ενισχύουμε το ξεκίνημα του κινητήρα την επόμενη μέρα.
  2. Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση σε πρατήριο καυσίμων είναι δύσκολη ή είναι απόλυτη ανάγκη να προμηθευτούμε δοχείο μεταφοράς καυσίμων προκειμένου να ανεφοδιάζουμε με Diesel το τρακτερ χρήσιμο είναι αυτό να είναι χωρητικότητας 10-15 λίτρων για λόγους ευκινησίας και να συνοδεύεται με χωνί για να μην χύνεται το καύσιμο έξω από το στόμιο του ντεπόζιτου. Εάν παρά τις όποιες προφυλάξεις τελικά χυθεί καύσιμο έξω πρέπει να καθαριστεί καλά γιατί μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή διάβρωση.
  3. Ο εφοδιασμός πρέπει να γίνεται σε χώρο ανοιχτό μακριά από σπινθήρες ή φλόγα, να μην καπνίζουμε και ο κινητήρας να μην λειτουργεί.
  4. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε το ντεπόζιτο ανοιχτό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: