Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Χαρακτηριστικά του πετρελαίου (Diesel)

Η παρακάτω πληροφορία αποτελεί μια ακόμη χορηγία της www.krekis.gr προκειμένου να εμπλουτιστούν οι γνώσεις σας.
Το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε σαν καύσιμο στα τρακτέρ όπως και η βενζίνη προέρχεται από την κλασματική απόσταξη του ορυκτού πετρελαίου, είναι βαρύτερο από τη βενζίνη και η εξαέρωση του με τον αέρα δεν είναι εύκολη.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πετρελαιοκινητήρες δεν έχουν μπουζί για την ανάφλεξη καυσίμου όπως οι βενζινοκινητήρες, έχουν όμως πιο υψηλή σχέση συμπίεσης. Η παραπάνω συμπίεση του αέρα μέσα στο κύλινδρο αυξάνει τη θερμοκρασία , φθάνοντας τη από 480ο – 650ο με αποτέλεσμα το πετρέλαιο που ψεκάζεται σε λεπτά σταγονίδια να αναφλέγεται άμεσα. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του πετρελαίου είναι:
Ο βαθμός κετανίου : δείχνει την ποιότητα ανάφλεξης του πετρελαίου, η μέτρηση του είναι πανομοιότυπη μ’ αυτή του οκτανίου στη βενζίνη. Για τους κινητήρες των τρακτέρ ο βαθμός κετανίου πρέπει να είναι πάνω από 40 για να επιτυγχάνεται καλή ποιότητα καύσης όταν ο καιρός είναι κρύος.
Το σημείο ροής : είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία κάτω από την οποία σταματά η ροή του πετρελαίου, δηλαδή γίνεται βαρύτερο και δυσκολεύεται να κυλήσει στις σωληνώσεις.
Το σημείο νεφώσεως : στο σημείο αυτό το πετρέλαιο γίνεται νεφώδες σχηματίζοντας κρυστάλλους παραφίνης και άλλα στερεά υλικά με αποτέλεσμα να βουλώνει το φίλτρο και οι σωληνώσεις και να σταματά ή να δυσκολεύεται η ροή του πετρελαίου. 
Το λιτρικό βάρος : είναι ο δείκτης της πυκνότητας, 
Άλλα χαρακτηριστικά είναι η  πτητικότητα, το ιξώδες, το σημείο λάμψεως, τα υπολείμματα του άνθρακα, η  περιεκτικότητα σε θείο και η στάχτη.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: