Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Λιπαντικά

Αρχικά τα λιπαντικά είχαν σκοπό τη μείωση της τριβής ανάμεσα στις κινούμενες και εφαπτόμενες επιφάνειες των εξαρτημάτων ενός κινητήρα τρακτέρ. Η λίπανση γινόταν μ’ ένα απλό λάδι χρησιμοποιούνταν δε 3 κατηγορίες λαδιών, τα ελαφρά, τα μέσα και τα βαριά. Στη συνέχεια η εξέλιξη της τεχνολογίας είχε σαν επακόλουθο την αλματώδη αύξηση των απαιτήσεων οι οποίες οδήγησαν τους κατασκευαστές να κάνουν κινητήρες πολύστροφους, με μεγάλη συμπίεση και υψηλές θερμοκρασίες. Για να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις απαιτήσεις αναγκάστηκαν να μικρύνουν τις ανοχές αναμεταξύ στα κινούμενα και τριβόμενα εξαρτήματα. Κατάληξη αυτής της διαρκούς βελτίωσης ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα των υπαρχόντων λιπαντικών και να δημιουργηθούν νέοι τύποι. Η λίπανση κατέληξε ουσιαστικά να είναι μια διαδικασία προληπτικής συντήρησης. Σήμερα τα λιπαντικά απαντώνται στο εμπόριο σε διάφορα είδη :

  • Λάδια κινητήρα.
  • Λάδια σασμάν & διαφορικού (γραναζιών – οδοντωτών τροχών).
  • Λάδια υδραυλικού και αυτόματων σασμάν.
  • Γράσα. 
    Δοχείο Λιπαντελαίων
    Δοχείο Λιπαντελαίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: