Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Τα μέσα προώθησης

Ανάλογα με τα μέσα πρόωσης τα τρακτέρ χωρίζονται σε :
Τροχοφόρα και Ερπυστριοφόρα.
Μεγάλο τμήμα της ιπποδύναμης του τρακτερ αναλώνεται για να ξεπεραστούν :
Α) Η αντίσταση κυλίσεως
Β) Η ολίσθηση των τροχών
Γ) Η επίδραση των ανωμαλιών του εδάφους και
Δ) Η αντίσταση στη δοκό έλξεως.
Όσο πιο λιγότερη είναι η επίδραση των τριών πρώτων τόσο πιο μεγαλύτερη είναι η εναπομείνασα ελκτική δύναμη στη δοκό έλξεως. Η αντίσταση κυλίσεως εξαρτάται από τη μορφολογία, το είδος του εδάφους και το βάρος του τρακτέρ. Ορισμένο βάρος είναι απαραίτητο για τη καλή πρόσφυση των μέσων προώσεως όμως η αντίσταση κυλίσεως αυξάνει όταν το βάρος είναι υπερβολικό. Όταν η ολίσθηση είναι μεγαλύτερη από το επιθυμητό (10-15%) τα λάστιχα φθείρονται πολύ περισσότερο και η ελκτική ικανότητα μειώνεται.
Οι σημαντικότεροι συντελεστές που επηρεάζουν την απόδοση των μέσων πρόωσης των τρακτέρ είναι :
α) Η διάμετρος της ρόδας,
β) Το πλάτος της ρόδας,
γ) Το βάρος της ρόδας,
δ) Το είδος της επιφάνειας του πέλματος της ρόδας
ε) Η ταχύτητα μετακίνησης,
στ) Το είδος και η κατάσταση εδάφους και
ζ) Το ύψος της έλξης.
Για την ελκτική ικανότητα του τρακτέρ πιο πολύ απ’ όλους επενεργεί, το είδος και η κατάσταση εδάφους.
Τροχοφόρα και Ερπυστριοφόρα
μέσα πρόωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: