Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Προληπτική συντήρηση – καθημερινή φροντίδα


Για να πετύχουμε την μακροχρόνια, αποδοτική και παράλληλα ασφαλή λειτουργία του τρακτέρ οφείλουμε να τον διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Επιβάλλεται λοιπόν να τον συντηρούμε τακτικά να ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω με σκοπό να περιορίσουμε τις πολυδάπανες επισκευές και να τον προφυλάξουμε από την πρόωρη φθορά του. Σημειώνουμε ότι για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών από την πλευρά μας δεν αρκούν μόνο οι γνώσεις όταν αυτές δεν συνοδεύονται από επιμέλεια και δεξιοτεχνία, άλλως θα πρέπει να απευθυνθούμε σε εξειδικευμένους τεχνίτες ή συνεργεία της περιοχής μας. Λειτουργώντας λοιπόν προληπτικά μπορούμε να διπλασιάσουμε και να τριπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής του τρακτερ
Γενικές οδηγίες

Το τρακτέρ πρέπει να διατηρείται καθαρό. Στο τέλος κάθε ημερήσιας εργασίας  απομακρύνουμε βρωμιές, λάσπες, σκουπίδια, λίπη και λάδια. Έτσι φαίνονται τυχόν λασκαρισμένες βίδες τις οποίες σφίγγουμε ή φθαρμένα εξαρτήματα που απαιτούν επισκευή.

Οι βίδες, οι προφυλακτήρες και τα εξαρτήματα από λαμαρίνα να είναι στη θέση τους. Ένας χαλαρός προφυλακτήρας λόγω των δονήσεων αν αποκολληθεί και πέσει σε κινούμενα εξαρτήματα, ίσως κάνει ζημιά στη μηχανή στον χειριστή και σε άλλα άτομα.

Καθημερινός έλεγχος πριν το ξεκίνημα. Εντοπίζουμε έτσι τυχόν βλάβες ή φθορές που μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα κατά την εργασία μας.

Σωστή χρήση του τρακτέρ. Να μην τον υπερφορτώνουμε και να εργαζόμαστε με την κατάλληλη ταχύτητα για τις συνθήκες του εδάφους γιατί αλλιώς δεν έχει καμία αξία η καλή συντήρηση.

Η συμβολή στην πληρέστερη ενημέρωση σας είναι της  https://www.krekis.gr/  
Προληπτική συντήρηση τρακτέρ
Προληπτική συντήρηση τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: