Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Βιομηχανικά φυτά – Αμειψισπορά - Βαμβάκι

Στα βιομηχανικά φυτά ανήκουν : το βαμβάκι, ο καπνός, το ζαχαρότευτλο, ο ηλίανθος, το σησάμι, το γλυκάνισο, οι κολοκυθιές (για πασατέμπο), οι ειδικές πιπεριές (για παραγωγή κόκκινου πιπεριού). Η χρήση του τρακτέρ είναι υποχρεωτική κυρίως για τις εργασίες πριν τη σπορά ( όργωμα, σβάρνισμα, κυλίνδρισμα) και για τη μεταφορά τους από και προς το χωράφι.
Η αμειψισπορά είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν μεγαλύτερες αποδόσεις στο βαμβάκι και στα ζαχαρότευτλα.
Αμειψισπορά : Είναι η αλλαγή του είδους της καλλιέργειας κάθε 3 χρόνια στο ίδιο χωράφι.
Το βαμβάκι
Το βαμβάκι σπέρνεται την άνοιξη και μαζεύεται το φθινόπωρο, θέλει ήλιο & υγρασία. Κυριότερες ποικιλίες είναι η 4S, Κόκερ 100W, και Άκαλα 4-42. Το έδαφος χρειάζεται λίπανση σε άζωτο, φώσφορο και κάλι. Η σπορά γίνεται σε γραμμές με γεωργικά μηχανήματα. Χρειάζεται διαρκή φροντίδα (καταστροφή ζιζανίων, αραίωμα, πότισμα, καταπολέμηση εντόμων & ασθενειών). Το βαμβάκι δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τη συγκομιδή, απαιτείται διαχωρισμός των ινών από τους σπόρους (εκκοκισμός).
Σε επόμενη ανάρτηση θα ασχοληθούμε με τα δύο άλλα σημαντικότερα βιομηχανικά φυτά το καπνό και το ζαχαρότευτλο.
βαμβάκι
βαμβάκι

τρακτέρ
τρακτέρ


Δεν υπάρχουν σχόλια: